Referanser og ressurser for barn med hørselstap

Hørselstap hos barn

Hørselsundersøkelse av nyfødte og tidlig inngripen

 • Hvorfor hørselsundersøkelse av nyfødte er så viktig
  www.nad.org/infocenter/infotogo/ee/screening
  www.ndcs.org.uk/family_support/newborn_hearing_screening/index
  www.canadianaudiology.ca/consumers/children

Hørsel

 • Audiogrammet
  www.earinfo.com/howread1
 • Talelyder
  www.bradingrao.com/Audiogram.pdf
 • Typer hørselstap
  www.utdallas.edu/~thib/rehabinfo/tohl

Milepæler i utviklingen

 • Røde flagg i utviklingen
  www.metrokc.gov/health/kgc/redflags.pdf
 • Milepæler i utviklingen til barn
  www.growingchild.com/milestones
 • National Institute on Deafness and Other Communication Disorders Tale og språk
  www.nidcd.nih.gov/health/hearing/silence.asp
 • Zero to Three Utviklingsmilepæler
  www.zerotothree.org/dev_miles

Cochlea-implantater

 • The Ear Foundation
  www.earfoundation.org.uk

Kommunikasjon

Andre lenker til nettsider for hørselsskadede

 • Atlantic Provinces Special Education Authority
  www.apsea.ca
 • Children's Hearing Institute
  www.childrenshearing.org
 • Medline Plus-ressurser for hørselstap hos barn
  www.nlm.nih.gov/medlineplus/hearingproblemsinchildren
 • Noisy Toys Coalition
  www.canadianaudiology.ca/consumers/noisy_toys
 • Nova Scotia Hearing and Speech Clinic
  www.nshsc.ns.ca
 • Ontario Children's Health – hørselsprogram for nyfødte
  www.health.gov.on.ca/english/public/pub/child/hearing/hearing2