Planleggingsveiledning for ungdom med hørselstap

Denne veiledningen bidrar til å forberede ungdom og unge voksne med hørselstap ved overgangen til høyskole, universitet eller arbeidsplassen.

Veiledning for tilgangsplanlegging

Denne veiledningen er for ungdom og unge voksne med hørselstap, og ble utformet av et team med audiografer og lærere for døve. Den gir informasjon og verktøy for å hjelpe deg med din kommunikasjon og deltakelse på skolen og i andre aktiviteter. Hvis du er student, vil den også hjelpe deg med å planlegge overgangen til universitet og arbeidsplassen.

Komme i gang

Finn ut hva du vet
Bruk

vurderingsverktøyene i denne veiledningen til å finne ut hva du vet og hva du trenger å lære. Vær ærlig når du svarer, og få hjelp fra en lærer og foreldre når du fullfører disse vurderingene.

Utvikle en læringsplan
Etter at

du har fullført vurderingsverktøyene, kan du bruke

skjemaene for overgangsplanlegging eller selvvurderingsplanlegging til å skrive ned mål for det du

fortsatt trenger å lære deg. Ved å utvikle en plan er du på riktig vei mot

fremgang.

Bygg opp ivaretakelse av egne interesser og tilgang på informasjon
Denne

veiledningen inneholder en mengde informasjon som skal hjelpe deg med å utvikle kunnskap og kompetanse når det gjelder ivaretakelse av egne interesser.

Sett sammen en plan ved å opprette din egen personlige overgangsnotatbok.

Organiser materiale som du laster ned fra denne nettsiden og legg også til

annen informasjon.