Høreapparater for barn

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor kan ikke barnet mitt bruke mindre høreapparater?

Bak-øret-apparater er de beste høreapparatene for små barn. Avhengig av barnets hørselstap, kan det være nødvendig å bytte høreapparatstil når barnet blir tenåring.

Hvor lenge må barnet bruke høreapparater?

Høreapparater er ikke noen kur for hørselstap. Hvis barnet har et hørselstap, og dette hørselstapet ikke kan utbedres med kirurgi, kan høreapparater bli anbefalt. Hvis høreapparater blir anbefalt, bør barnet bruke disse resten av livet, siden de vil oppnå mange fordeler fra dem som vil hjelpe hørselen, tale- og språkutviklingen og til å høre andre viktige lyder.

Må barnet bruke høreapparatene hele dagen hver dag?

Hvis du ønsker at barnet skal utvikle tale- og språkferdigheter, er det avhengig av konsekvent eksponering for lyd. Barnet bør bruke høreapparatene fra det våkner om morgenen til det legger seg om kvelden. Noen barn foretrekker også å bruke høreapparatene når de sover på dagen.

Hvordan får jeg barnet til å la høreapparatene sitte i ørene?

Det finnes mange teknikker som bidrar til å holde dem på plass, og forhindre at de blir borte. Disse omfatter bruk av hudvennlig dobbeltsidig tape, holdere og klips. Hvis barnet tar ut høreapparatene, setter du dem inn igjen. Hvis barnet får et raserianfall, venter du noen minutter før du prøver igjen. Målet er å lære barnet til å lytte og lære nye lyder ved å bruke høreapparatene. Så lenge høreapparatene er tilpasset skikkelig, vil de fleste barn selv ønske å bruke dem hele dagen, hvis ikke føler de at de går glipp av noe. Hvis barnet hele tiden drar ut høreapparatet, kan det være greit å gå til audiografen for å kontrollere at barnet ikke har en øreinfeksjon, eller at det er et problem med tilpasningen.

Hva hvis barnet svelger et batteri?

Hvis barnet svelger et høreapparatbatteri, må du ringe sykehuset umiddelbart.

Hvor ofte trenger barnet nye ørepropper?

Når barn er svært unge, endrer størrelsen på øret seg raskt. Ørepropper må kanskje byttes hver måned eller med noen få måneders mellomrom. Når barnet blir eldre, vil øreproppene vare lenger og lenger. Eldre barn trenger kanskje bare nye ørepropper en gang i året.

Hvordan skal jeg rengjøre høreapparatene?

Du bør ta en titt på øreproppen hver dag for å se om den trenger rengjøring. De grunnleggende trinnene omfatter å fjerne øreproppen fra høreapparatet, og rengjøre og tørke øreproppen før den settes på høreapparatet igjen. Den bør fjernes fra høreapparatet og rengjøres grundig hver eller annenhver uke. Høreapparatet og øreproppen bør tørkes av hver dag. Det er svært viktig at høreapparatdelen ikke blir våt siden det kan skade høreapparatet.

Hvordan skal jeg betale for høreapparatene?

Dette kan du diskutere med audiografen eller barnets lege. Ulike land har ulike lover og prosedyrer.

Hvilket høreapparatmerke/-modell er best?

Det å gi auditiv stimulering så tidlig som mulig er svært viktig. Audiografen er kjent med hvilke funksjoner et høreapparat bør ha for å passe ditt barns type, grad og form for hørselstap. Audiografen vil diskutere alternativene som dekker barnets behov med deg.

Trenger barnet ett eller to høreapparater?

Hvis barnet har hørselstap i begge ørene, er det nødvendig med to høreapparater. Hvis barnet har hørselstap i ett øre, kan det holde med kun ett høreapparat. Det å kunne høre fra begge sider er viktig for plassering, høre på avstand og høre i bakgrunnsstøy. Høreapparatbruk på ett øre hvis det er hørselstap i begge ørene, vil begrense barnets evne til å høre på best mulig måte. Det tar også fra hjernen den stimuleringen den trenger for å utvikle seg skikkelig.

Hva er feedback og hva kan jeg gjøre med det?

Feedback er den plystrelyden som høreapparatene lager. Øreproppen har kanskje blitt for liten eller høreapparatet sitter kanskje ikke ordentlig i øret. Du kan forvente feedback noen ganger når du klemmer barnet. Det forårsakes av en "lekkasje" av den forsterkede lyden. Det kan også komme av for mye voks i øregangen. Visse gjenstander i nærheten av mikrofonen på høreapparatet kan også gi feedback. Fortell det til audiografen hvis du har problemer med feedback.

Hva innebærer det å "programmere" et høreapparat?

Høreapparater kan justeres ved å koble dem til en datamaskin. Høreapparater blir "programmert" når de justeres i henhold til barnets hørselstap.

Hvordan kan jeg sørge for at barnet har konsekvent høreapparatbruk?

Start hver dag med en lyttekontroll. Sett høreapparatene inn i barnets ører når det våkner. La barnet ha på høreapparatene gjennom dagen. Målet er å bruke høreapparatene hele tiden. Det kan være nyttig å føre en kalender med daglig høreapparatbruk, som du kan dele med audiografen.

Finnes det en støttegruppe for foreldre med barn med hørselstap?

Det kan være veldig viktig å bli kjent med andre foreldre med barn med hørselstap. De vet hva du går gjennom, og kan gi deg nyttig og hjelpsom informasjon. Noen steder finner du organisasjoner som du kan bli med i for å finne likesinnede. Hvis du arbeider med statens foreldre/nyfødt-program eller med andre offentlige tjenester, kan kanskje disse hjelpe også. Noen ganger kan profesjonelle som arbeider med barnet hjelpe deg med slike forbindelser. Det finnes også mange støttegrupper og informasjonsressurser på internett. Mange organisasjoner har internettfora, chatterom, e-post og lister for foreldre, barn og andre.