Hørselsløsninger for barn

Ofte stilte spørsmål

Høreapparater

Hvorfor kan ikke barnet mitt bruke mindre høreapparater?

Av ulike årsaker, som sikkerhet og aktivitetsnivå, er bak-øret-apparater er de beste høreapparatene for små barn. Avhengig av barnets hørselstap, kan det være nødvendig å bytte type høreapparat når barnet blir tenåring.

Hvor lenge må barnet bruke høreapparater?

Høreapparater er ikke noen kur for hørselstap. Hvis barnet har et hørselstap som ikke kan utbedres med kirurgi, anbefales ofte høreapparater. Dersom høreapparater blir anbefalt, bør barnet bruke disse resten av livet. Dette fordi høreapparater gir mange viktige fordeler i tale- og språkutviklingen, og gjennom å gi tilgang til lyder, bidrar til at barnet ditt kan delta- og være en del av felleskapet rundt seg.

Må barnet bruke høreapparatene hele dagen hver dag?

Hvis du ønsker at barnet skal utvikle tale- og språkferdigheter, er det avhengig av konsekvent eksponering for lyd. Barnet bør bruke høreapparatene fra det våkner om morgenen til det legger seg om kvelden. Noen barn foretrekker også å bruke høreapparatene når de sover på dagen.

Hvordan får jeg barnet til å la høreapparatene sitte i ørene?

Det finnes mange teknikker som bidrar til å holde dem på plass, og forhindre at de blir borte. Disse omfatter bruk av hudvennlig dobbeltsidig tape, holdere og klips. Hvis barnet tar ut høreapparatene, setter du dem inn igjen. Hvis barnet får et raserianfall, venter du noen minutter før du prøver igjen. Målet er å lære barnet til å lytte og lære nye lyder gjennom å bruke høreapparatene. Så lenge høreapparatene er tilpasset skikkelig, vil de fleste barn selv ønske å bruke dem hele dagen, hvis ikke føler de at de går glipp av noe. Hvis barnet hele tiden drar ut høreapparatet, kan det være greit å gå til audiografen for å kontrollere at barnet ikke har en øreinfeksjon, eller at det er et problem med tilpasningen.

Hva hvis barnet svelger et batteri?

Hvis barnet svelger et høreapparatbatteri, må du ringe sykehuset umiddelbart.

Hvor ofte trenger barnet nye ørepropper?

Når barn er svært unge, endrer størrelsen på øret seg raskt. Ørepropper må kanskje byttes hver måned eller med noen få måneders mellomrom. Når barnet blir eldre, vil øreproppene vare lengre og lengre. Eldre barn trenger kanskje bare nye ørepropper en gang i året.

Hvordan skal jeg rengjøre høreapparatene?

Du bør ta en titt på øreproppen hver dag for å se om den trenger rengjøring. De grunnleggende trinnene omfatter å fjerne øreproppen fra høreapparatet, og rengjøre og tørke øreproppen før den settes på høreapparatet igjen. Den bør fjernes fra høreapparatet og rengjøres grundig hver eller annenhver uke. Høreapparatet og øreproppen bør tørkes av hver dag. Det er svært viktig at høreapparatdelen ikke blir våt siden det kan skade høreapparatet.

Hvordan skal jeg betale for høreapparatene?

Dersom barnet ditt har et dokumentert behov for høreapparater, vil kostaden for disse dekkes av NAV. Audiografen til barnet vil hjelpe dere med søknadsprosessen.

Hvilket høreapparatmerke/-modell er best?

Det å gi auditiv stimulering så tidlig som mulig er svært viktig. Audiografen er kjent med hvilke funksjoner et høreapparat bør ha for å passe ditt barns type, grad og form for hørselstap. Audiografen vil diskutere alternativene som dekker barnets behov med deg.

Trenger barnet ett eller to høreapparater?

Hvis barnet har hørselstap i begge ørene, er det nødvendig med to høreapparater. Hvis barnet har hørselstap i ett øre, kan det holde med kun ett høreapparat. Det å kunne høre fra begge sider er viktig for plassering, høre på avstand og høre i bakgrunnsstøy. Høreapparatbruk på ett øre hvis det er hørselstap i begge ørene, vil begrense barnets evne til å høre på best mulig måte. Det tar også fra hjernen den stimuleringen den trenger for å utvikle seg skikkelig.

Hva er feedback og hva kan jeg gjøre med det?

Feedback er den plystrelyden som høreapparatene lager. Øreproppen har kanskje blitt for liten eller høreapparatet sitter kanskje ikke ordentlig i øret. Du kan forvente feedback noen ganger når du klemmer barnet. Det forårsakes av en "lekkasje" av den forsterkede lyden. Det kan også komme av for mye voks i øregangen. Visse gjenstander i nærheten av mikrofonen på høreapparatet kan også gi feedback. Fortell det til audiografen hvis du har problemer med feedback.

Hva innebærer det å "programmere" et høreapparat?

Høreapparater kan justeres ved å koble dem til en datamaskin. Høreapparater blir "programmert" når de justeres i henhold til barnets hørselstap.

Hvordan kan jeg sørge for at barnet har konsekvent høreapparatbruk?

Start hver dag med en lyttekontroll. Sett høreapparatene inn i barnets ører når det våkner. La barnet ha på høreapparatene gjennom dagen. Målet er å bruke høreapparatene hele tiden. Det kan være nyttig å føre en kalender med daglig høreapparatbruk, som du kan dele med audiografen.

Finnes det en støttegruppe for foreldre med barn med hørselstap?

Det kan være veldig viktig å bli kjent med andre foreldre med barn med hørselstap. De vet hva du går gjennom, og kan gi deg nyttig og hjelpsom informasjon. Noen steder finner du organisasjoner som du kan bli med i for å finne likesinnede. Hvis du arbeider med statens foreldre/nyfødt-program eller med andre offentlige tjenester, kan kanskje disse hjelpe også. Noen ganger kan profesjonelle som arbeider med barnet hjelpe deg med slike forbindelser. Det finnes også mange støttegrupper og informasjonsressurser på internett. Mange organisasjoner har internettfora, chatterom, e-post og lister for foreldre, barn og andre.

Cochlea-implantater

Hva er et cochlea-implantat?

Et cochlea-implantat er en enhet som hjelper noen døve eller hørselsskadede med å høre. Det har en innvendig del og en utvendig del. Den innvendige delen plasseres under huden bak øret og inne i det indre øret av legen. Den utvendige delen består av en mikrofon og en taleprosessor og brukes utenfor øret.

Hva er forskjellen mellom et høreapparat og et cochlea-implantat?

Et høreapparat er en enhet som forsterker lyder og brukes i øret. Et cochlea-implantat er en enhet som forsterker et elektrisk signal og som blir implantert i cochlea (indre øre) under et kirurgisk inngrep.

Bør barnet mitt få cochleaimplantat?

Det å få et cochlea-implantat er et stort steg. Lær alt du kan om cochleaimplantater og snakk med andre om implantater:

  • Snakk med cochleaimplantat-teamet om hvordan det kan hjelpe barnet ditt. Hvis du har flere spesialister i nærheten, bør du snakke med mer enn én.
  • Snakk med andre foreldre som har barn som har fått cochleaimplantater, om deres erfaringer.
  • Snakk med andre døve personer om cochleaimplantater. Tenk gjennom målene for ditt barn. Spør deg selv om du tror at cochlea-implantat vil hjelpe barnet med å nå disse målene.

Vil et cochleaimplantat hjelpe barnet med å høre bedre?

Et cochleaimplantat er ikke noen mirakelkur for hørselstap. Implantatet alene vil ikke hjelpe barnet med å lære å snakke. Et cochleaimplantat gir bare barnet muligheten til å høre lyd. Det virkelige arbeidet begynner etter at barnet har fått implantatene. Du vil tilbringe mange timer med å øve på lytte- og språkferdigheter før barnet vil lære å snakke. Kvaliteten og kvantiteten til språk- og lytteøvelsene vil avgjøre når og hvor raskt barnet vil lære å snakke.

Hva er risikoene med å få et cochleaimplantat?

Som med alle kirurgiske inngrep, finnes det risikoer du bør kjenne til. Men husk også på at de fleste av disse operasjonene ikke har noen problemer. Legen bør forklare risikoene for deg.

Brukes ulike tilnærminger på ulike steder?

Teamtilnærmingen brukes av mange. Personene på teamet vil evaluere barnet og familien for å se om cochlea-implantat er et godt valg.

Her er en liste over personer som kanskje er en del av teamet:

  • En audiograf vil teste barnets hørsel med og uten høreapparater.
  • En tale- og språkpatolog vil teste barnets språkferdigheter.
  • En otolaryngologist vil sjekke barnet for å se om det har infeksjoner eller andre problemer som kan forstyrre implantatet. Legen kan bestille en MR- eller CT-skanning for å se på strukturen i det indre øret.
  • En lærer for døve eller en undervisningskonsulent vil fortelle deg om undervisningsprogrammer for barnet.
  • En sosialarbeider vil snakke med deg om du og familien vil klare å gjennomføre det arbeidet som kreves. Sosialarbeideren kan også hjelpe til med å finne ut hvem som skal betale for implantatet.
  • En psykolog vil snakke med deg og barnet om mål, bekymringer og engstelser i forbindelse med cochlea-implantatet.

Nå som barnet mitt har et cochleaimplantat, hvorfor skal hun/han bruke høreapparat på øret uten implantat?

Et barn som har cochlea-implantat på ett øre og stort hørselstap uten forsterkning i det andre, kan kun høre med ett øre.

Prøv å tette igjen ett øre når du snakker med en venn i støyende omgivelser, og du vil snart legge merke til at det blir vanskelig å forstå hva vennen din sier. Det å bruke to ører til å lytte gjør det mye lettere å lytte i støyende situasjoner, og gjør det lettere å finne ut hvor lyden kommer fra. Barnet har ikke de fordelene som du har, når han/hun lytter med forsterkning i kun ett øre.

Og hvis ikke barnet kan benytte den gjenværende hørselen på øret uten implantat, vil dette øret gradvis miste evnen til å analysere lyder. Uten forsterkning blir ikke øret stimulert av lyder, og det vil ikke kunne fungere så godt når barnet trenger det i fremtiden.

Hvor kan jeg lære mer om cochleaimplantater?

Siden 2009 har Phonak samarbeidet med et ledende selskap innen cochlea-implantater, nemlig Advanced Bionics LLC. Begge selskapene har alltid hatt et engasjement overfor barn med nedsatt hørsel, deres familier og de profesjonelle som støtter dem.

Les mer om erfaringene til familier som har valgt Advanced Bionics som sin partner: www.advancedbionics.com/bea

Les om de nyeste Advanced Bionics-produktene og deres ledende ytelse på www.advancedbionics.com