Vedlikehold og pleie av høreapparater og ørepropper

Vedlikehold av det som teller – daglig pleie av utstyr

Hver del av forsterkningssystemet må pleies og vedlikeholdes skikkelig. Pleie og vedlikehold av høreapparater blir vanligvis tatt opp under tilpasningen av apparatet. Vanligvis vil audiografen gi deg et pleiesett for høreapparat sammen med høreapparatene. Disse settene består av tilbehør som forlenger levetiden til høreapparatene og gir langvarig funksjon uten problemer.

Ørepropper

I løpet av de første to årene trenger barn mange nye ørepropper på grunn av den raske veksten i denne perioden. Senere kan en tre- eller fireåring beholde de samme øreproppene i opptil et år. Ørepropper kan bli løse over tid og gi feedback, så det er viktig å kontrollere øreproppene regelmessig for å se at de sitter godt, og få tilpasset nye propper hvis de er løse.

Smøremidler

Disse produktene er laget spesielt for bruk med høreapparater, og er til god hjelp når øreproppene er enten for løse eller for trange. Vær oppmerksom på at vaselin ikke kan brukes i stedet, siden det har en tendens til bakterievekst.

Batterier

Høreapparatene drives av knappebatterier. Den forventede levetiden til et knappebatteri varierer avhengig av apparat og den kraften det trenger. Du kan få vite forventet batterilevetid for hvert høreapparat av audiografen, men bruk av batteritester vil gjøre det mulig å kontrollere at batteriene fungerer hver dag. Uansett hva du gjør, kan batterier bli utladet i løpet av dagen. Husk alltid å ta med ekstra batterier når du skal ut av huset.

Alle batterier skal oppbevares på et tørt sted som er utilgjengelig for barn. FM-sendere og -mottakere kan bruke oppladbare batterier. Produsenten har anbefalinger for lading av de ulike enhetene. Følg lokale miljøretningslinjer for trygg og ansvarlig kasting av batterier.

Høreapparater og FM-enheter

FM-enheter og høreapparater pleies på samme måte som andre følsomme elektroniske enheter. De skal ikke utsettes for ekstreme temperaturer eller ekstrem fuktighet eller luftfuktighet. I fuktige klimaer, eller når de brukes av barn som svetter lett, kan det være nyttig å benytte en tørkeenhet for høreapparater. Disse tørkeenhetene er enten passive oppbevaringsrom eller elektriske tørkere som er spesialdesignet for høreapparater. For best resultat bør tørkeren brukes hver dag. Uansett hvilken type tørker som brukes, skal høreapparatbatteriene tas ut under tørkeprosessen. Hvis høreapparatet plutselig blir vått, er det best å fjerne batteriet og legge det i tørkeren umiddelbart. I noen tilfeller kan det fortsatt fungere når det er tørt.

Phonak tilbyr et eget rengjøring- og pleiesett som er spesialdesignet for foreldre og omsorgspersoner for små barn som bruker høreapparater. Junior-settet sørger for at ingenting blir glemt, og kommer også med en praktisk bruksanvisning.

I sjeldne tilfeller, hvis høreapparatene utsettes for ekstreme mengder støv, kan de måtte sendes til reparasjon.

Det er ofte garanti på høreapparater og FM-systemer. Lengden på garantien varierer for hvert merke og modell. Spør audiografen hvis du har flere spørsmål.