Sette inn et høreapparat

For optimal ytelse må høreapparatet plasseres riktig. Følg disse enkle trinnene for å sette høreapparatet inn i barnets øre:

  • Slå enten av apparatet eller velg laveste voluminnstilling for å unngå plystrelyder.
  • Hold slangen i nærheten av øreproppen mellom tommel og pekefinger.
  • Før apparatet mot øret til barnet, vipp det litt fremover og sett forsiktig øregangdelen av øreproppen inn i øregangen.
  • Når øregangdelen er på plass, vrir du øreproppen bakover slik at den passer inn i concha og plasserer apparatet bak øret mens du passer på at slangen ikke vris. Du kan kontrollere at apparatet sitter riktig ved å følge konturen av øret.
  • Nå kan du slå på høreapparatet og justere volumet til ønsket nivå. I noen tilfeller kan audiografen ha deaktivert volumkontrollen.

Merk: Når du tar ut høreapparatet, må du passe på å ta tak i øreproppen for lure det ut, og ikke trekke i slangen.

For optimal tilpasning og sikkerhet kan du bruke en av løsningene fra delen Praktiske tips.