Kontrollere ytelsen til høreapparatet

Siden små barn ikke kan fortelle deg om høreapparatene fungerer skikkelig eller ikke, må du ta en aktiv rolle i å kontrollere ytelsen. Det er ideelt å sjekke apparatene på slutten av dagen slik at de er klare til neste dag. Denne sjekklisten hjelper deg med å utføre disse kontrollene enkelt og effektivt

Høreapparater

  • Bruk en batteritester til å kontrollere at batteriet er fulladet, og bytt alltid batterier med lavt nivå.
  • Med øreproppen koblet til høreapparatet bruker du en lytteslange eller et stetoskop til å lytte til hvert apparat og hver kombinasjon av enheter som barnet bruker. For eksempel hvis barnet bruker mer enn ett program/minne eller et FM-system, lytter du til hver av disse for å kontrollere at det er et klart og uforstyrret signal. Hvis du bruker et FM-system hjemme, setter du FM-mikrofonen/-senderen i nærheten av en radio eller TV. Lytt til signalet mens du flytter deg til ulike områder i huset for å se om det er interferens. Når barnet blir eldre og begynner å bruke telefonen, bør du også teste det signalet.
    Merk: Hvis barnet har stort eller svært stort hørselstap, bør du vurdere å senke volumet før du gjennomfører lyttekontrollen.
  • Volumkontrollen på Phonak-apparater kan være deaktivert eller dekket for å unngå at den blir justert utilsiktet. Hvis den av en eller annen grunn ikke er deaktivert, bør du kontrollere at volumkontrollen er stilt inn riktig ut fra anbefalingene fra audiografen.

Ørepropper

  • Kontroller at det ikke er voks i åpningen til øregangdelen av øreproppen. Hvis det er det, tørker du det av med en fuktig klut eller bruker en vokssløyfe eller børste til å fjerne det. Hvis øreproppene er synlig tilsmusset, tørker du av dem med en fuktig klut. Pass på at høreapparatene ikke blir våte.
  • Kontroller at slangen til øreproppen ikke har noe fuktighet i seg, siden en dråpe med vann som blokkerer slangen, kan forhindre at lyden kommer frem til øret. Hvis du ser fuktighet, kobler du øreproppen fra høreapparatet, og bruker en luftblåser til å tørke den. Hvis øreproppen har et luftehull, blåser du også luft gjennom luftehullsåpningen.
  • Se nøye etter for å se at øreproppen og slangen ikke har noen sprekker eller rifter som kan føre til feedback (plystre- eller hvinelyder). Audiografen kan enkelt bytte en skadet slange. En ødelagt ørepropp må byttes