Pleie av høreapparater

Med pleiesettet for barn går vedlikeholdet som en lek. Levetiden og den problemfrie driftsperioden til høreapparatet øker ved regelmessig pleie og vedlikehold. Når høreapparatene er tilpasset, er det ofte foreldre/omsorgspersoner som har størst innflytelse på hvordan barnet behandler og tar vare dem, og også fremgangen i barnets hørsel. Settet inneholder alt foreldre trenger til å pleie høreapparatene, og en bruksanvisning

Håndtering og pleie av høreapparatene

Pleie og bruk av høreapparatene diskuteres ofte under tilpasningen av høreapparatet. Det kan hende du blir bedt om å komme tilbake om en uke eller to for å se hvordan høreapparatene fungerer og om du har noen spørsmål. Mange audiografer bestiller et "pleiesett til høreapparater" til barnet sammen med høreapparatene. Pleiesettet inneholder ofte:

 • Batteritester
 • Slangesuger for å tørke slanger
 • Vokssløyfe til øreproppen
 • Lytteslange slik at du kan lytte til høreapparatene
 • En beholder som absorberer fuktighet fra høreapparatene

Fuktighet

Høreapparater er svært følsomme for fuktighet. De bør være enten i barnets ører eller i tørkebeholderen. Denne beholderen inneholder silikakrystaller som absorberer fuktigheten fra høreapparatene om natten. Fuktighet fører til store problemer i høreapparater. Barnet vil bruke høreapparatene sammenhengende når det er våkent. Noen barn foretrekker også å bruke høreapparatene mens de sover. Du må sette dem tilbake i barnets ører når det skjer. Det er viktig at barnet lærer at det skal ha høreapparatene i ørene slik at de får mest mulig nytte av dem.

Packshot Pediatric Care Kit

Your Pediatric Care Kit items:
 

 • Pediatric Clip HI Holder- secures hearing aids to clothing, in case they fall from a child’s ear. 
 • Drying capsules- 3-pack of 2 capsules that go into the drying beaker to dry aids over night. With silica gel, for the optimum drying of hearing aids and earmolds.
 • Battery tester-a new version of our battery tester, handy and convenient.
 • Stickers- fun and colorful,in different sizes and shapes to stick onto the hearing aids. They make hearing aids colorful and give them a personal touch.
 • Phonak Air Puffer- efficient cleaning of the earmold and to remove any moisture from the listening tube.
 • Drying beaker- dries hearing aids overnight with drying capsules.
 • Listening tube- allows parents to check whether the aids are working properly.
 • 4 mix & match key chain hangers

Moisture

Hearing aids are very sensitive to moisture. They should be kept in your child’s ears or in the drying container. This container has silica crystals in it that absorb the moisture out of the hearing aids aid at night. Moisture causes serious problems with hearing aids. Your child will be wearing hearing aids continuously during all waking hours. Some children even prefer to wear their hearing aids while they are sleeping. You will need to place them back in your child’s ears when this happens. It is important that your child learns to keep the hearing aids in their ears so that they get the most benefit from them.