Feilsøking for høreapparater

Hearing Aids Troubleshooting Infographic

Hver del av forsterkningssystemet må pleies og vedlikeholdes skikkelig. Pleie og vedlikehold av høreapparater blir vanligvis tatt opp under tilpasningen av apparatet. Vanligvis vil audiografen gi deg et "pleiesett for høreapparat" sammen med høreapparatene. Disse settene består av tilbehør som kan forlenge levetiden til høreapparatene og gi langvarig funksjon uten problemer.

Hvis du legger merke til at barnets høreapparat ikke lyder som det skal, er det flere ting du kan gjøre for å finne problemet.

  • Sjekk batteriet eller bytt det.
  • Fjern øreproppslangen fra ørehengeren. Lytt til høreapparatet for å se om det fungerer. Hvis det gjør det, ligger problemet i øreproppen eller slangen. Hvis det fortsatt ikke fungerer, ligger problemet i høreapparatet.
  • Legg øreproppen og slangen i såpevann og tørk slangen med luft ved hjelp av slangesugeren. Sørg for at slangen er helt tørr før du setter det sammen igjen.
  • La høreapparatet ligge en dag i tørkebeholderen. Hvis det fortsatt ikke fungerer, må det kanskje sendes til reparasjon. Kontakt audiografen for å få reparert høreapparatet, og kanskje få låne et annet i mellomtiden.

Høreapparater er svært følsomme elektroniske enheter. Selv fuktigheten i luften er nok til å gi problemer for høreapparatet over tid. Det er ikke uvanlig at høreapparater må repareres to eller tre ganger i året. Det å ta godt vare på høreapparatene kan bidra til å redusere antall ganger høreapparatet må repareres.