Tips og råd for å oppmuntre barnet til å bruke høreapparatene

Nyfødte barn sover store deler av tiden og de bruker ikke høreapparatene i disse periodene. Men etter hvert som barnet vokser, er det våkent større deler av tiden, og da er det viktig at de bruker høreapparatene. Den første naturlige reaksjonen er forståelig nok å prøve fjerne dem. Men så lenge høreapparatene er riktig innstilt med riktig volum og styrke, vil de fleste barn ikke ønske å fjerne høreapparatene.

Når barnet begynner å assosiere lyd med mening, vil impulsen til å fjerne høreapparatene avta. Det er faktisk slik at barnet noen ganger gråter når høreapparatene tas ut fordi de ønsker å høre hva som foregår rundt dem.

Du kan starte ved å etablere høreapparatene som en del av den daglige rutinen, ved å sette dem inn om morgenen og la de sitte i til kvelden, slik at barnet får tilgang til tale og språk til enhver tid. Alle foreldre snakker til barna i løpet av dagen, sier hei, snakker om tingene som blir gjort (vaske seg, kle på seg osv.). Ved å sette inn høreapparatene på begynnelsen av dette og ikke på slutten, kan foreldre og barn etablere en rutine som er vesentlig for at barnet skal høre stemmen til foreldrene. Bruk av høreapparatene under slike stunder, kan også gi en positiv konnotasjon til apparatene for begge parter.

Hvis barnet begynner å ta ut høreapparatene ofte, bør du kontrollere høreapparatinnstillingene (f.eks. fungerer høreapparatet eller er det slått på?, er det voks eller fuktighet som blokkerer slangen?). Hvis barnet fortsetter å ta dem ut, bør du få audiografen til å kontrollere høreapparatene. Så lenge høreapparatene er riktig innstilt, bør barnet like å ha dem på, siden det gir det en forbindelse til verden.

Eldre småbarn og førskolebarn ønsker kanskje fargede ørepropper og høreapparater. Mange ulike øreproppfarger og mønstre er tilgjengelig. Ved å la barnet velge sin egen farge, kan det bidra til at de føler at de er en del av prosessen. En følelse av eierskap og ansvar for høreapparatene er et mål for eldre barn. Barn prøver ofte mange ulike øreproppfarger og -mønstre over tid. De kan velge mellom neonfarger, striper og til og med glitter. Mange høreapparatprodusenter har et stort utvalg kabinettfarger å velge mellom. Noen har fargede eller mønstrete klistremerker som kan brukes til å dekorere etuiet til høreapparatene.

Flere produsenter har egne bøker for barn. Informasjon om hørselstap blir gitt på barnets nivå. Egne høreapparatsett for barn gir foreldre alle de verktøyene de trenger for å ta vare på barnets høreapparater. Bøker, klistremerker og leker er ofte med i disse spesialsettene.

Hvis barnet gjentatte ganger avviser forsterkningen, kan du be audiografen om å kontrollere følgende:

  • Hørselsstatus
  • Tilpasningen og tilstanden til øreproppen
  • Plasseringen av S-festet og høreapparatet på øret (for eksempel om apparatet har en ørehenger i barnestørrelse og/eller om den sitter godt bak øret)
  • Funksjonene og innstillingene til høreapparatet
  • Om det er voks i øregangen

I noen tilfeller kan barnet utvikle en øreinfeksjon. Hvis du mistenker dette, ringer du barnets lege eller audiografen for råd. Hvis barnet er sykt eller overtrett, fjerner du bare apparatene midlertidig. Det kan være veldig motiverende å registrere antall timer med høreapparatbruk i en kalender. Dette oppmuntrer deg til målet om bruk på fulltid. Noen foreldre legger også til notater om nye lyder barnet reagerer på, eller lyder barnet lager, for å gi et bredere bilde og følge fremgangen. Batteribruk kan også registreres i kalenderen.

I perioder der apparatene ikke er i bruk, skal de oppbevares utilgjengelig for nysgjerrige brødre og søstre samt kjæledyr.

Når de tas ut i kortere perioder, skal høreapparatene slås av for å redusere batteriforbruket. Når du får høreapparatene, bør du også kontrollere at de har barnesikring på batteriskuffene slik at nysgjerrige fingre ikke kan fjerne batteriene.