Realistiske forventninger til høreapparatet

Det er veldig viktig å forstå hva høreapparater kan og ikke kan gjøre. Høreapparater kan kompensere for hørselstapet over frekvensområdet. Dette gjør de ved å gjøre svake lyder sterkere, middels lyder komfortable og ved å sørge for at de sterkere lydene ikke er for sterke. Høreapparater kan ikke gjøre hørselen normal. De kan kun gjøre lydene sterke nok til å være nyttige for hjernen.

Kommunikasjonsferdigheter

Selv barn med lett hørselstap risikerer forsinket kommunikasjonsutvikling uten riktige høreapparater og støtte. Det viktigste er å sørge for at barnet bruker høreapparatene i de timene det er våkent. Høreapparater alene kan ikke sikre at barnet vil utvikle tale- og språkferdigheter. Små barn trenger et bredt utvalg av lyder for å lære. Det er veldig viktig å gi "auditiv stimulering" slik at hjernen til barnet kan lære hvordan den skal tolke tale og språk. Jo mer du snakker med barnet, jo mer erfaring får barnet med å lytte. Jo mer erfaring barnet har, jo bedre mulighet har han/hun til å utvikle kommunikasjonsferdigheter.

Kommunikasjonsmål

Det å bestemme hvilken kommunikasjonsmetode som skal brukes er den første avgjørelsen du vil ta. Det finnes mange måter du kan lære barnet ditt å kommunisere på. Det vil være vanskelig å lære barnet å kommunisere uansett hvilken metode du velger. Profesjonelle kan hjelpe deg med å sette realistiske mål basert på evnene til barnet og ut fra dine ønsker. Les hvert av de følgende målene for å avgjøre hvilke som er viktige for deg. Du har kanskje noen ekstra mål som ikke er listet opp. Du bør være klar over at målene og forventningene kan endre seg over tid, avhengig av barnets fremgang

  • Jeg vil at barnet mitt skal kunne kommunisere sine ønsker og behov til meg, familiemedlemmer og venner i ulike situasjoner.
  • Jeg vil at barnet mitt skal vokse opp til å bli en uavhengig voksen som kan ta selvstendige valg, og være en produktiv samfunnsborger.
  • Jeg vil at barnet mitt skal få en meningsfull utdanningsopplevelse som passer barnets evner.
  • Jeg vil at barnet mitt skal ha meningsfulle forhold til andre mennesker, både med og uten hørselstap.
  • Jeg vil at barnet mitt skal kunne bruke tale og språk til å kommunisere med familiemedlemmer og andre.
  • Jeg vil at barnet mitt skal kunne bruke tegnspråk til å kommunisere med familiemedlemmer og andre.