Tips og råd for barnets høreapparater

Veiledning for å hjelpe deg og barnet med å bli komfortabel med nye høreapparater

Fastslå forventninger

Det er veldig viktig å forstå hva høreapparater kan og ikke kan gjøre. Høreapparater kan kompensere for hørselstapet over frekvensområdet. Dette gjør de ved å gjøre svake lyder sterkere, middels lyder komfortable og ved å sørge for at de sterkere lydene ikke er for sterke. Høreapparater kan ikke gjøre hørselen normal. De kan kun gjøre lydene sterke nok til å være nyttige for hjernen.

Les hele artikkelen >

Bidra til bedre tale

I dagene og månedene fremover vil familien din ta avgjørelser om hvordan dere skal hjelpe barnet med å uttrykke hans/hennes behov og samhandle med verden. Det vil være viktig å lære om en rekke måter å kommunisere med barnet på. Tidlige inngripere eller tale- og språkterapeuter kan hjelpe deg i denne prosessen. De kan hjelpe deg med å lære hvordan du lærer kommunikasjonsferdigheter til barnet på en måte som fungerer best for familien.

Les hele artikkelen >

Oppmuntre barnet

Nyfødte barn sover store deler av tiden og de bruker ikke høreapparatene i disse periodene. Men etter hvert som barnet vokser, er det våkent større deler av tiden, og da er det viktig at de bruker høreapparatene. Den første naturlige reaksjonen er forståelig nok å prøve fjerne dem. Men så lenge høreapparatene er riktig innstilt med riktig volum og styrke, vil de fleste babyer ikke ønske å fjerne høreapparatet.

Les hele artikkelen >

Tilvenning til høreapparatene

Hver dag innebærer en ny sammensetning av ulike lyder og stemmer for barnet. I hjemmemiljøet vil høreapparatene gjøre det mulig for barnet å høre alt som skjer i disse relativt rolige omgivelsene. Når du tilbringer tid med barnet i disse omstendighetene, er det viktig å redusere forstyrrende bakgrunnsstøy så mye som mulig, for eksempel ved å slå av TV og radio samt holde deg i nærheten av barnet når du snakker.

Les hele artikkelen >