Tips og råd for barnets høreapparater

Veiledning for å hjelpe deg og barnet til å bli komfortable med nye høreapparater

Avklare forventninger

Det er veldig viktig å forstå hva høreapparater kan og ikke kan gjøre. Høreapparater kan kompensere for hørselstapet over frekvensområdet. Dette gjør de ved å gjøre svake lyder sterkere, middels lyder komfortable og ved å sørge for at de sterkere lydene ikke er for sterke. Høreapparater kan ikke gjøre hørselen normal. De kan kun gjøre lydene sterke nok til å være nyttige for hjernen.

Les hele artikkelen >

Bidra til bedre tale

I dagene og månedene fremover vil dere sammen som familie ta avgjørelser om hvordan dere skal hjelpe barnet med å uttrykke hans/hennes behov. Det vil være viktig å lære om en rekke måter å kommunisere med barnet på. Tidlige inngripere eller tale- og språkterapeuter kan hjelpe deg i denne prosessen. De kan bistå deg med å verktøy for hvordan du lærer bort kommunikasjonsferdigheter til barnet på en måte som fungerer best for familien.

Les hele artikkelen >

Oppmuntre barnet

Nyfødte barn sover store deler av døgnet og de behøver ikke å ha på høreapparatene i disse periodene. Etter hvert som barnet vokser, har det lengre våkenperioder, og da er det viktig at de bruker høreapparatene. Den første naturlige reaksjonen er forståelig nok å prøve fjerne dem, men så lenge høreapparatene er riktig innstilt, med riktig volum og styrke, vil de fleste babyer ikke ønske å fjerne høreapparatet.

Les hele artikkelen >

Tilvenning til høreapparatene

Hver dag byr på en ny sammensetning av ulike lyder og stemmer for barnet. I det relativt rolige miljøet hjemmet vil høreapparatene gjøre det mulig for barnet å høre alt som foregår. Når du tilbringer tid med barnet i disse omstendighetene, er det viktig å redusere forstyrrende bakgrunnsstøy så mye som mulig, for eksempel ved å slå av TV og radio, samt holde deg i nærheten av barnet når du snakker.

Les hele artikkelen >