Brukerstøtte for Phonak Remote app

Direkte tilkobling

Slik kobler du Phonak Audéo B-Direct til Phonak Remote app

Apple, Apple-logoen, iPhone, iPad og iOS er varemerker for Apple Inc. som er registrert i USA og andre land.
Android, Google Play og Google Play-logoen er varemerker som tilhører Google Inc.