Phonak Paradise

Ingenting er som lyden av Phonak Paradise

Å høre oppfattes av de fleste som noe helt naturlig at vi skal kunne. Vår evne til å høre spiller en grunnleggende rolle i vår eksistens og for det generelle velværet vårt. Opplev naturlig lyd med et høreapparat som er inspirert av naturen selv. For ingenting er som lyden av Phonak Paradise.

Phonak Audéo Paradise høreapparat med ladeetui og smarttelefon
Hørselstest på internett

Hørselstest på internett

Ta vår hørselstest på internett for å få rask og nyttig tilbakemelding om hørselen din.

Hørselstest på internett

Fotnoter

*RogerDirectTM krever at en Roger mottaker blir installert i høreapparatet av en audiograf/rådgiver ved NAV Hjelpemiddelsentral. 

**sammenliknet med Phonak Audéo Marvel

1 Jansen, S. & Woodward, J. (2018). Love at first sound: the new Phonak precalculation. Phonak Insight, retrieved from www.phonakpro.com/evidence
2 Stewart, E., Rakita, L. & Drexler, J. (2019). StereoZoom Part 1: The benefit of wirelessly connected narrow directionality in Phonak hearing aids for speech intelligibility. Phonak Compendium, retrieved from  www.phonakpro.com/evidence, accessed August 19th, 2019.
3 Winneke, A., Latzel, M. & Appleton-Huber (2018). Less listening- and memory effort in noisy situations with StereoZoom, Phonak Field Study News, retrieved from www.phonakpro.com/evidence, accessed October 17th, 2018.
4 Legarth, S., Latzel, M. & Rodrigues, T. (2018). Media streaming: The sound quality wearers prefer, Phonak Field Study News, retrieved from www.phonakpro.com/evidence, accessed October 17th, 2018.
5 Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. American Journal of Audiology, 23(2), 201-210

Android is a trademark of Google LLC.
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sonova AG is under license.