Skip to main content
Phonak Bolero M-M-høreapparat.
Klar, fyldig lyd

Phonak Bolero™ Marvel

 • Robust
 • Pålitelig
 • Oppladbar

Bolero Marvel BTE for lett til stort hørselstap kombinerer maksimal pålitelighet og robusthet med en klar, fyldig lydopplevelse.

 • Klar, fyldig lyd 
 • Kan kobles til smarttelefoner, TV og mer 
 • Oppladbart alternativ for Bolero M-PR
 • Personlig tilpasset hørselsopplevelse
Bolero Marvel
Student Exchange Program. Two multiracial students standing in university library.

Klar, fyldig lyd

Med Phonak-teknologien kan Marvel-høreapparatene gjenkjenne og automatisk tilpasse seg mer presist for å passe for flere lyttesituasjoner enn noen gang tidligere.¹ Med AutoSense OS™ 3.0 og Binaural VoiceStream Technology™ får du bedre taleforståelse i støy² og redusert lytteinnsats.³

Få bedre taleforståelse i støy¹, redusert lytteinnsats² og opplev hvor godt høreapparatene fungerer fra første tilpasning og hver gang du bruker dem.

Kan kobles til smarttelefoner, TV og mer 

Phonak Bolero Marvel kan kobles direkte til både iOS- og Android-smarttelefoner eller andre Bluetooth®-aktiverte enheter. Med TV Connector kan du se dine favorittprogrammer eller filmer på TV. Du kan bruke Marvel-høreapparatene til handsfree-samtaler og for å lytte til TV, musikk, lydbøker, podkaster med mer. 

Det er akkurat som å bruke trådløse hodetelefoner, og kanskje enda bedre fordi Marvel-høreapparatene kan skille mellom streamet tale og musikksignaler og automatisk justere for å gi deg den beste lydkvaliteten.

 
Business Team Busy Working Talking Concept; Shutterstock ID 376855948; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

Oppladbar teknologi

Marvel er utstyrt med kraftig, oppladbar teknologi, er brukervennlig, lades raskt opp og gir en hel dag med hørsel inkludert streaming. De slås automatisk på når de tas ut av laderen og slås av når de settes tilbake i laderen.

 
Body image Body image Body image Body image Body image Body image Body image Body image Body image

Fargealternativer

Sand Beige
Champagne
Chestnut
Sandalwood
Alpine White
Beige
Velvet Black
Graphite Gray
Silver Gray
Cropped image of man using smart phone

Kan kobles til smarttelefoner og andre enheter

Bolero Marvel-høreapparater kan kobles direkte til både iOS®- og Android™-smarttelefoner eller andre Bluetooth®-aktiverte enheter. Du kan bruke dem til handsfree-samtaler, lytte til TV, musikk, e-bøker, podkaster og mye mer.

myPhonak-app

Tilpass høreapparatopplevelsen og finjuster høreapparatene med den avanserte fjernkontrollfunksjonen.

Roger-mikrofon

Roger er den optimale løsningen for å bedre taleforståelsen i sterk støy og på avstand³. Den streamer nå direkte til Marvel-høreapparatene.*

 

Bli kjent med Bolero Marvel-serien

Bolero Marvel er tilgjengelig i to modeller, én oppladbar og én med engangsbatteri. En audiograf vil hjelpe deg med å finne riktig modell og funksjonsnivå for deg.

Bilde av en audiograf med en laptop

Finn en audiograf

Enten du trenger hjelp i forbindelse med hørselstap eller du ønsker å få tilpasset høreapparater, kan vi hjelpe deg med å finne en audiograf i nærheten av deg.

Bolero™ Marvel

Ofte stilte spørsmål

 1. Gå til startskjermen på iPhone og trykk på ikonet "Innstillinger".
 2. Trykk på "Bluetooth"-ikonet i innstillingsmenyen.
 3. Trykk på skyveknappen ved siden av Bluetooth for å slå på Bluetooth.
 4. Slå Marvel-høreapparatene av og slå dem på igjen etter 5 sekunder.
 5. Etter noen sekunder vises navnet til Marvel-høreapparatet på iPhone-skjermen. Velg det ved å trykke på det.
 6. Du vil nå se en melding, "Forespørsel om Bluetooth-sammenkobling". Klikk på "Sammenkoble".
 7. Et tilkoblingspip høres i det sammenkoblede høreapparatet.
 8. iPhone-en er nå koblet til Marvel-høreapparatene.

i. Er Bluetooth aktivert på telefonen? 
Det finnes to måter å gjøre dette på: 
Alternativ 1

 1. Sveip opp fra bunnen av iPhone-skjermen for å få opp kontrollsentermenyen.
 2. Sveip mot høyre side av skjermen til du ser en rad med ikoner på toppen av kontrollsentermenyen.
 3. Kontroller at Bluetooth-symbolet er blått i den øvre raden med ikoner.
 4. Hvis det ikke er blått, klikker du på ikonet for å aktivere Bluetooth.

 Alternativ 2

 1. Klikk på "Innstillinger"-menyen på iPhone-skjermen.
 2. Fra innstillingsmenyen klikker du på "Bluetooth".
 3. Kontroller at skyveknappen er grønn.
 4. Hvis skyveknappen ikke er grønn, klikker du på den for å aktivere Bluetooth

 ii. Er Marvel-høreapparatet i sammenkoblingsmodus?

 1. Slå Marvel-høreapparatene av og slå dem på igjen etter 5 sekunder for å sette høreapparatene i sammenkoblingsmodus.
 2. Høreapparatet vil være i sammenkoblingsmodus i tre minutter.
 3. Nå kan du sammenkoble høreapparatene.

i. Er Bluetooth aktivert på telefonen? 
Det finnes to måter å gjøre dette på: 
Alternativ 1

 1. Sveip ned fra toppen av skjermen for å få opp varslingssenteret.
 2. Sveip ned i varslingssenteret for å få frem Hurtiginnstillinger-menyen.
 3. Kontroller at Bluetooth-symbolet er uthevet, og hvis ikke, trykker du på det for å aktivere Bluetooth.
 4. Kontroller at skyveknappen ved siden av "Bluetooth" er PÅ.
 5. Hvis ikke, trykker du på skyveknappen for å aktivere Bluetooth. 

Alternativ 2

 1. Trykk på "Innstillinger" fra startskjermen.
 2. Kontroller at skyveknappen ved siden av "Bluetooth" er PÅ.
 3. Hvis ikke, trykker du på skyveknappen for å aktivere Bluetooth.
 4. Hvis skyveknappen ikke er grønn, klikker du på den for å aktivere Bluetooth.

ii. Er Marvel-høreapparatet i sammenkoblingsmodus?

 1. Slå Marvel-høreapparatene av og slå dem på igjen etter 5 sekunder for å sette høreapparatene i sammenkoblingsmodus.
 2. Høreapparatet vil være i sammenkoblingsmodus i tre minutter.
 3. Nå kan du sammenkoble høreapparatene.

Dette er en vanlig prosess for Bluetooth-tilkobling. Navnet på Phonak Marvel-høreapparatet vises på telefonskjermen innen noen sekunder.

 

Ja. Phonak Marvel-høreapparater støtter Skype, FaceTime og WhatsApp for telefon- og videosamtaler.

Så godt som alle mobiltelefoner vil fungere, så lenge telefonen støtter trådløs Bluetooth-teknologi. Phonak Marvel-høreapparater er sertifisert for Bluetooth versjon 4.2.

 • Til telefonsamtaler skal alle telefoner som støtter Bluetooth 2.1 og nyere, fungere uten problemer

 • For å bruke Phonak Remote app må telefonen oppfylle følgende minimumskrav: Bluetooth 4.2; iOS versjon 10.2.1; Android 6.0 eller nyere

Finn et høreapparat som passer deg

Alles lytte- og kommunikasjonsbehov varierer, og det er derfor vi tilbyr en rekke hørselsløsninger for å finne den som passer best for deg.

Finn et høreapparat som passer deg

Fotnoter

*RogerDirectTM krever installasjon av Roger-mottakere i Phonak-høreapparatene av en audiograf.

1  Stewart, E., Rakita, L. & Drexler, J. (2019). StereoZoom Part 1: The benefit of wirelessly connected narrow directionality in Phonak hearing aids for speech intelligibility. Phonak www.phonakpro.com/evidence, besøkt 26. februar 2019.

2 Winneke, A., Latzel, M. & Appleton-Huber (2018). Less listening- and memory effort in noisy situations with StereoZoom, Phonak Field Study News, hentet fra www.phonakpro.com/evidence, besøkt 17. oktober 2018. 

3 Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. American Journal of Audiology 23(2), 201–210

iOS er et varemerke som tilhører Cisco Technology, Inc. 

Android er et varemerke for Google LLC. 
Bluetooth®-begrepet og -logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av disse varemerkene av Sonova AG er lisensiert.