Hvem betaler for høreapparater eller hørselshjelpemidler?

Har du et dokumentert hørselstap og er dekket av velferdsstaten, kan du ha rett til å søke om å få høreapparater eller hørselshjelpemidler tildelt.

Hvordan få et høreapparat?

De fleste i Norge som har et dokumentert hørselstap, har rett til å søke om å få høreapparater dekket av NAV. Ta kontakt med din fastlege og be om henvisning til en audiograf eller Øre-Nese-Hals-lege for å ta en hørselstest. Les mer rundt prosessen om hvordan du får høreapparater.

Audiografen din vil hjelpe deg med hvordan du søker om høreapparater. Dersom du ikke ønsker å vente på time, kan du bestille en privattime hos vår audiograf på vår klinikk i Oslo.

Hvordan få hørselshjelpemidler?

Har du opplevd at høreapparatet ditt ikke klarer å gjøre jobben alene, og er nysgjerrig på hørselshjelpemidler? Som yrkesaktiv eller privatperson med nedsatt hørsel har du rett til nødvendige hjelpemidler. Det er NAV Hjelpemiddelsentralen som vurderer ditt behov, og som formidler en riktig individuell løsning for deg. Våre hjelpemidler tildeles av Hjelpemiddelsentralen i ditt fylke og dekkes av staten. 

Arbeidsliv
Arbeidsgiver er også til en viss grad forpliktet til å bidra i tilretteleggingen for deg som har nedsatt hørsel. 

Skole og utdanning
Går du på skole og har nedsatt hørsel gjelder det samme: Hjelpemiddelsentralen hjelper deg med å finne utstyr tilpasset ditt behov, og du betaler ikke for dette selv.

Kontakt oss for veiledning

Dersom du lurer på noe mer, kan du gjerne ta kontakt med oss. Vi tar utgangspunkt i dine utfordringer, og veileder deg på veien til den beste løsningen for deg. Men, og det er viktig, det er din audiograf eller Øre-Nese-Hals-lege eller rådgiverne ved NAV Hjelpemiddelsentralen som sammen med deg tar avgjørelsen for hva du bør ha av utstyr.

For spørsmål om hørselshjelpemidler: Send en epost til info.wireless@phonak.no eller ring oss på 960 98 600.

For spørsmål om høreapparater
: Send en epost til norge@phonak.com eller ring oss på 960 98 600.

Finn en spesialist i nærheten

Finn en spesialist i nærheten

Ta steget i dag - få hørselen din sjekket av en spesialist!

Finn en spesialist

Roger™-teknologi

Bruk Roger i utfordrende lyttesituasjoner som restauranter, møter på jobb og skoleaktiviteter for å øke hørselsytelsen.

Forbedrer hørselsytelsen i støy og på avstand1

31 % av høreapparatbrukere rapporterer at de fortsatt har utfordringer i situasjoner med støy2. Det er her Roger digital trådløs teknologi virkelig utmerker seg.

 

Streamer direkte til høreapparatene

RogerDirectTM fra Phonak er den første i bransjen som gjør det mulig for Roger-mikrofoner å streame lyd direkte til dine høreapparater. Etter at audiografen har installert Roger-mottakeren i høreapparatet, får du fordelen av den dokumenterte ytelsen til Roger, i støy og på avstand1, uten å måtte koble til en ekstern mottaker.

 

Økt taleforståelse

Roger-teknologien måler kontinuerlig støynivået i omgivelsene og tilpasser mikrofonens volum automatisk. Hvis støynivået øker, tilpasser Roger seg deretter, og sørger for at stemmen til den som snakker prioriteres over bakgrunnsstøyen. Høreapparatbrukere forstår nesten ti ganger bedre med Roger-teknologi i støy og på avstand enn normalthørende.1

 
venn på restaurant med roger select
 
venn hjemme med roger select
 

Forbedrer lytteopplevelsen i grupper

MultiBeam-teknologi gir deg muligheten til å oppleve svært god taleforståelse i gruppesamtaler. Ved å bruke flere mikrofoner i seks forskjellige retninger beregnes og sammenlignes tale fra 360 grader for å automatisk velge retningen med best klarhet. Dette gjør det mulig å høre uansett hvor en stemme kommer fra. Taleforståelse øker med opptil 61 % i en gruppesamtale i sterk støy.3

 

Få tilgang til tale fra flere deltakere

MultiTalker-nettverket, som fungerer automatisk og som er unikt for Roger, gjør det mulig å bruke flere Roger-mikrofoner samtidig i ett nettverk. På denne måten får du tilgang til tale og samtaler fra flere deltakere.

 
 

Roger-mikrofoner for alle situasjonerProdukter med Roger-teknologi

Fotnoter

1 Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. American Journal of Audiology, 23(2), 201-210.
2 Abrams, H. B., & Kihm, J. (2015). An Introduction to MarkeTrak IX: A New Baseline for the Hearing Aid Market. Hearing Review, 22(6), 16.
3 Basert på forløpige data. Vitenskapelig artikkel og Field Study News under arbeid, tilgjengelig fra slutten av 2019 på www.phonakpro.com/evidence.