Plutselig hørselstap

Symptomer, årsaker, og behandling

Plutselig hørselstap (SHL) - en plutselig og rask svekkelse av hørselen - utvikler seg vanligvis øyeblikkelig og oppdages ofte like etter å ha våknet om morgenen eller etter en uventet, høy poppende lyd i øret. Men hørselstapet kan også forekomme mer gradvis i løpet av noen få timer eller dager. I begge tilfeller må plutselig hørselstap - også kjent som plutselig døvhet, plutselig sensorineural hørselstap (SSHL / SSNHL), akutt hørselstap eller plutselig hørselstap - behandles tidlig (ideelt sett innen 24 timer etter at det utviklet seg) for å sikre best mulig resultat for hørselen din.

Symptomer på plutselig hørselstap

Plutselig hørselstap betyr et hørselstap som rammer raskt og uventet. Vanligvis er plutselig hørselstap definert som hørselstap der:

  • hørselstapet skjer over en periode på ikke lenger enn 3 dager (men ofte øyeblikkelig)
  • hørselstapet er større enn 30 dB over 3 sammenhengende, rene tonefrekvenser.

For å vurdere alvorlighetsgraden av hørselstapet ditt, må du ta en hørselstest sammen med en audiograf eller Øre-Nese-Hals-lege. Finn nærmeste audiograf her.

I de fleste tilfeller opplever en berørt person et plutselig hørselstap i det ene øret. Bilateralt plutselig hørselstap (dvs. plutselig hørselstap som påvirker begge sider) er relativt sjelden. Plutselig døvhet sammenfaller ofte også med trykk i øret, svimmelhet, balanseproblemer eller en ringelyd i ørene - en følelse kjent som tinnitus

Årsaker til plutselig hørselstap

Plutselig hørselstap er ofte idiopatisk, noe som betyr at årsaken er ukjent, men det er flere identifiserte potensielle årsaker, som

  • Infeksjoner
  • Skader grunnet blodsirkulasjon 
  • Autoimmune sykdommer
  • Ototoksiske stoffer (dvs. medisiner som er giftige for øret)
  • Sykdommer (f.eks. Ménières sykdom)
  • Forstyrrelser i immunsystemet
  • Diabetes eller andre metabolske forstyrrelser
  • Stress

Gjenvinn hørsel etter plutselig døvhet

Selv om noen mennesker kommer seg spontant fra plutselig døvhet i løpet av få uker, er det viktig at du besøker legen din så snart problemet oppstår for å sikre best mulig utfall for hørselen din.

Behandling av plutselig hørselstap

Den vanligste behandlingen av plutselig hørselstap, er resept på steroider. Gjenopprettingssjansene er veldig gode hvis behandlingen starter i løpet av noen dager (ideelt sett i løpet av de første 24 timene) etter hørselstapet oppsto. Vanligvis vil en pasient få forskrevet kortisonpiller som skal tas oralt i løpet av en uke eller to, men det er også mulig at det gis i form av en injeksjon. Hvis det er en underliggende årsak til hørselstapet, kan ytterligere behandlinger foreslås.

Plutselig hørselstap og høreapparater

Hvis hørselen din ikke (helt) kommer seg, vil du sannsynligvis bli anbefalt å bruke høreapparater eller cochleaimplantater. Høreapparater er i stand til å støtte hørselen din ikke bare gjennom forsterkning, men også ved å forbedre spesifikke frekvenser og kutte ut unødvendig støy. Noen apparater inkluderer også alternativer for kontrollering av tinnitus. Se avsnittet om høreapparater for å lære mer. 

Finn en audiograf/ØNH-lege i nærheten

Ta steget i dag - få hørselen sjekket hos en audiograf eller Øre-Nese-Hals-lege nær deg!

Find an expert