Hvordan få høreapparater fra det offentlige?

Veien til bedre hørsel

I Norge kan du få høreapparater fra det offentlige (NAV) dersom du har et dokumentert hørselstap. Det er viktig at du er godt fornøyd med høreapparatet du velger, da du på generell basis må vente til å søke om nye hvert 6. år. 

Her veileder vi deg rundt prosessen om hvordan du går fram for å få bedre hørsel, hva du kan forvente hos audiografen og hvordan du velger riktig høreapparat.

Slik går du frem for å få høreapparater fra det offentlige:

 

Steg 1. Kontakt din fastlege og be om henvisning til audiograf

Mistenker du at at du kan ha nedsatt hørsel, bør du ta en hørselstest hos en audiograf eller Øre-Nese-Hals-lege. Ta først kontakt med din fastlege og be om å få en henvisning. Dersom du ikke ønsker å vente på time kan du også bestille time til en privat hørselsklinikk, f.eks. Phonak Klinikk i Oslo. 

 

Steg 2. Forbered deg til timen hos audiografen

Tenk gjennom i hvilke situasjoner du hører dårlig
Før du møter opp til timen kan det være lurt å tenke gjennom i hvilke situasjoner du synes det er vanskelig å høre. Om du ikke kan delta i alle sosiale situasjoner eller begrenser deg selv fra å gjøre ting du har lyst til, bør du nevne dette. Audiografen vil ta dette med i vurderingen for å finne riktig hørselsløsning for deg.

Er det for eksempel utfordrende for deg å følge samtaler i:

  • bilen? 
  • under telefonsamtaler? 
  • middagsselskaper?
  • møter på jobb? 
  • samtaler på tomannshånd? 
  • undervisning/på forelesning? 

Gjør deg kjent med høreapparater
Det finnes et bredt utvalg av høreapparater på markedet utviklet for ulike typer hørselstap, behov og alder. Hvilket som er best for deg er vanskelig å vurdere før du har tatt en hørselstest og forhørt deg med en audiograf, men det kan være lurt å gjøre seg kjent med noen høreapparater-modeller på forhånd. Husk at det til syvende og sist er du som velger hvilket høreapparat du ønsker.

Steg 3. Ta hørselstest hos audiograf - du snakker, audiografen lytter og tester

Når du første gang er hos audiografen er det du som snakker og audiografen som lytter. Audiografen ønsker å høre hvordan hørselen din har endret seg og forstå hvilke utfordringer du møter på i hverdagen. 

Dere vil i løpet av timen gjennomføre en hørselstest hvor resultatet blir et audiogram som kartlegger hørselen din. Audiogrammet vil gi en indikator på hvilke lyder du hører og ikke. 

 

Steg 4. Velge høreapparater fra det offentlige

Etter hørselstesten vil du i samarbeid med audiografen vurdere høreapparater som kan passe ditt hørselstap. Du kan velge mellom å få tildelt høreapparater fra det offentlige eller kjøpe privat.

Audiografen vil ta det du har fortalt om din livsstil og situasjon - f.eks. i forhold til familie, arbeid og sosialt liv - med i vurderingen for å finne rett hørselsløsning for deg. Det viktigste er at du finner en hørselsløsning som forbedrer din hverdag og dine spesifikke behov.

Høreapparat i hånden

Husk at du har rett til å velge høreapparat:

Husk at du har rett til å prøve flere apparater før du bestemmer deg. Når du har signert tildelingsskjemaet (valgt apparat), vil det normalt ta seks år før du kan søke om nytt høreapparat (gjelder ikke for barn). Derfor er det viktig at kjenner deg sikker på valget ditt.

Steg 5. Tilvenning

Vit at det kan ta noe tid å venne seg til å bruke høreapparatene og eventuelt hørselshjelpemidler. Grunnen er at du vil oppleve å høre mange flere lyder enn tidligere som du kanskje vil synes er litt slitsomt i begynnelsen. Dette skyldes at hjernen din blir overstimulert av lyder, sammenlignet med det den har vært vant til. 

Fokuserer på å ha en positiv innstilling og vær tålmodig med deg selv, slik at du blir glad i å bruke høreapparatene. Blir du sliten, ta en pause – men bestem deg for å prøve igjen.

Steg 6. Justering

Når du har fått kontakt med lydene igjen, starter finjusteringen. Fordi høreapparatene er tilpasset etter dine behov, må de optimaliseres og finjusteres for å sørge for at de er riktig innstilt slik at de fungerer godt for deg uansett hvor - og hvilken situasjon du befinner deg i. For optimal lyttekomfort kan det i ulike situasjoner være nødvendig med supplerende hørselshjelpemidler som kompenserer for avstand og mye støy.

Lykke til - vi i Phonak ønsker deg alt det beste som ny høreapparatbruker!


 

Nyeste høreapparater:

Finn en hørselsspesialist i nærheten

Finn en audiograf/ØNH-lege nær deg

Ta neste steg og få hørselen sjekket av en spesialist

Finn en audiograf