Hjelp barnet ditt med å håndtere hørselstapet

For familier som velger å lære barnet lytte- og talespråk (LSL), bør hørselsteknisk utstyr velges og tilpasses så raskt som mulig etter at en hørselsdiagnose har blitt stilt.

Hva du kan gjøre for å hjelpe barnet ditt?

Utover teknologi er det viktig å huske på at i tillegg til å gi barnet riktig tilpassede høreapparater, er det noen enkle ting du kan gjøre hver dag for å gi barnet ditt de beste mulighetene til optimal læring, sosialisering og til å tilegne seg gode leseferdigheter.

  • Behold høreapparatene på

    Barn som har godt tilpassede høreapparater som de bruker hele tiden (minst 10 timer per dag) har bedre tale- og språkresultater.1

  • Legg til rette for flere samtaler – Barn som hører mer muntlig språk i løpet av de tidlige kritiske barneårene, er mer forberedt på skole og bedre rustet for de språklige forventninger når de vokser opp.2 Utsett barnet ditt for så mange ord som mulig (syng, snakk sammen, les historier, øv på barnerim, lytt til musikk m.m).
  • Les høyt – Mennesker er laget for å lytte og snakke, men det å lese kommer ikke instinktivt. Nettopp på grunn av dette er det viktig å lese høyt for barnet ditt. Eventyrbøker bidrar vesentlig til å berike barns ordforråd, og barn som blir fortalt historier har vist seg å lære mer enn dobbelt så mange nye ord. Lesing lar også barn med hørselstap lære om nye ideer og konsepter, samt bygge samtaleferdigheter.
  • Lytt til musikk sammen – Alle babyer, inkludert de med hørselstap, er naturlig tiltrukket av musikk. Musikk bidrar til tidlige lytteferdigheter og utvikler de hørselssentrene i hjernen som er ansvarlige for språk og læring. Å engasjere seg i musikkaktiviteter tidlig, og over tid, kan bidra til å forbedre barnets evne til å lytte i støy.

Hvem kan hjelpe barnet ditt?

Erfarne og kvalifiserte hørselsspesialister er der for å tilby deg og familien støtte og veiledning. Du vil sannsynligvis møte en rekke spesialister på reisen din:

  • Audiograf – Helsepersonell som er utdannet innen hørselsvitenskap. En audiograf yter tjenester knyttet til forebygging, vurdering og rehabilitering av hørselstap.
  • ØNH-lege (øre nese hals) – En lege som spesialiserer seg på diagnose og behandling av tilstander i øre, nese og hals.
  • Logoped – Helsepersonell som er utdannet innen forebygging, vurdering og behandling av tale- og språkvansker.

Nyttig informasjon

Vi i Phonak har utviklet et støtteprogram på nett for foreldre, barn og omsorgspersoner. Støtteprogrammet skal bidra til at barna får de beste forutsetningen for å få ut sitt fulle potensial. Vi er her for å støtte deg og barnet ditt.

Hørselsløsninger for barn

Hørselsløsninger for barn

Barn er unike. Takket være Phonaks brede portefølje for barn finnes det en løsning for ethvert barn.

Mer om løsninger for barn

Nettsamfunnet HearingLikeMe

Virkelige personer. Ekte historier.

HearingLikeMe.com er et Internett-forum for alle som er berørt av hørselstap. Historier og personlige erfaringer deles fra hele verden, og gir håp og inspirasjon i nesten alle mulige tilfeller av hørselstap.

Oppdag HearingLikeMe

Hørselsløsninger for barn

Hørselsløsninger for barn

Barn er unike. Vi tilbyr en bred Phonak-portefølje for barn, og har en løsning for alle uansett hørselstap.

Mer om løsninger for barn

Stimuler utviklingen av talespråk og lytteferdigheter hos barn

Nå er lytting mye morsommere

The Listening Room™ er et utvalg gratis,morsomme aktiviteter og ressurser som kan brukes til å stimulere utvikling av talespråk og lytteferdigheter hos barn i alle aldre, uansett grad av hørselstap. NB: Kun tilgjengelig på engelsk.

Bli kjent med The Listening Room i dag

Finn en spesialist i nærheten

Finn en audiograf/ØNH-lege nær deg!

Ta neste steg og få hørselen sjekket av en spesialist

Finn en audiograf

Fotnoter

1 McCreery, R. W., Walker, E. A., Spratford, M., Bentler, R., Holte, L., Roush, P., & Moeller, M. P. (2015). Longitudinal predictors of aided speech audibility in infants and children. Ear and Hearing, 36 Suppl 1, 24–37.

2 Dehaene, S. (2009). Reading in the Brain: The Science and Evolution of a Human Invention. New York, NY: Viking.