Rengjøring og pleie av dine høreapparater

Lær hvordan du rengjør høreapparatene og tar vare på dem på best mulig måte

Plasseringen av høreapparater i øregangen betyr at de hele tiden utsettes for fuktighet så vel som ørevoks - forhold som ikke er ideelle for noen teknologi. Det er derfor viktig å ta vare på høreapparatene og å rengjøre dem regelmessig slik at de holder seg i god stand og fungerer på sitt beste. Følgende er generelle anbefalinger om hvordan du rengjør høreapparatene dine i øret eller bak øret. Din audiograf kan gi deg mer detaljert informasjon om hvordan du rengjør din spesifikke modell. Vi tilbyr en serie rengjørings- og pleieprodukter som er spesielt designet for å gjøre rengjøring og pleie av høreapparatene enklere enn noensinne. Ta kontakt med oss for mer informasjon.  

Riktig rengjøring og pleie av i-øret-apparater

Siden elektronikken til et i-øret-apparat er bygget inn i øreproppen (i skallet), er disse apparatene spesielt utsatt for skade grunnet ørevoks, fuktighet og smuss.

  • Vann og løsemidler kan skade de følsomme elektroniske komponentene. Når du har tatt de av, tørker du av høreapparatene med en myk, tørr klut. (Hvis høreapparatet kommer i kontakt med vann eller løsemidler, tørkes de umiddelbart av med en myk, tørr klut
  • Hvis volumnivået til høreapparatene blir dårligere, kan det hende at ørevoksfilteret er tett. Du kan enten skifte ørevoksfilter eller kontakte audiografen.

Riktig rengjøring og pleie av bak-øret-apparater

Ta ut ørestykket og rengjør det daglig (bruk enten rengjøringsklutene fra Phonaks rengjørings- og pleieserie eller en myk, fuktig klut). Ta alltid proppen av høreapparatet før rengjøring. Høreapparatet skal aldri komme i kontakt med vann. Proppen skal være helt tørt når du kobler den til høreapparatet. Det er best å tørke slangen med luft ved hjelp av en proppeblåser (ikke blås luft gjennom slangen fra munnen).

  • Kontroller om det er ørevoks eller fuktighet i slangen eller proppen hver dag. Rengjør om nødvendig. Til dette brukes en spesialbørste. Rengjør alltid høreapparatene fra topp til bunn for å forhindre at ørevoks eller støvpartikler kommer inn i høreapparatene.
  • Under rengjøringen kontrollerer du forsiktig åpningen til proppen. Den skal ikke være blokkert, siden lyden fra høreapparatet kan bli forvrengt eller ikke høres i det hele tatt. Rengjør ørestykket grundig minst en gang i uken. Spør audiografen om produktene i Phonaks rengjørings- og pleieserie.

Kontakt audiografen dersom:

  • Du opplever ubehag eller smerte selv om proppen sitter riktig.
  • Du ikke lenger kan fjerne ørevoks fra åpningen.
  • Slangen til proppen er gul og sprø.
  • Du ikke lenger kan justere til ønsket volum fordi høreapparatet begynner å avgi en plystrelyd.

 

 

FAQ's

Hvordan tar jeg vare på høreapparatet?

Ved å behandle høreapparatene forsiktig kan de opprettholde funksjonaliteten i mange år, og det minimerer potensielle problemer under daglig bruk. Høreapparatene har en robust design, men tåler ikke feil vedlikehold eller håndtering. Nedenfor finner du noen nyttige vedlikeholdstips:

Beskytt høreapparatet mot smuss
Pass alltid på at fingrene er rene og tørre før du tar på høreapparatet. Mikrofoninngangen er veldig liten og kan bli blokkert dersom man behandler det feil.

Unngå støt
Unngå å miste høreapparatet på harde underlag. Dette kan skje når du rengjør apparatet eller bytter batteri. Vær forsiktig når du setter inn og tar ut høreapparatet.

Beskytt høreapparatene mot høye temperaturer
Du må aldri utsette høreapparatene for varme. Beskytt dem mot direkte sollys (hjemme eller i en parkert bil) og ikke legg dem i nærheten av varmekilder.

Beskytt høreapparatene mot fuktighet
Ta av høreapparatene før du dusjer, bader eller svømmer. Du må heller ikke la apparatet ligge på badet på grunn av høy luftfuktighet. Rengjør ørene innimellom før du setter inn høreapparatene. Fuktighet og kondens kan skade elektronikken i høreapparatene. Vi anbefaler at du tar ut batteriet fra høreapparatet om natten, og lar batteriskuffen stå åpen. Du kan bruke spesielle tørkesystemer som er tilgjengelig hos høreapparatspesialisten.

Oppbevar utilgjengelig for barn og kjæledyr
Plasser apparatene slik at barn og kjæledyr ikke får tak i dem. Høreapparater som er slått på og ligger og slenger, sender ut høyfrekvente lyder som kan irritere hunder. Dette har ført til at noen apparater har blitt spist av hunder.

Unngå kontakt med hårspray og sminke
Fine partikler fra hårspray eller puddersminke kan tette igjen mikrofoninngangen og volumbryteren. Ta av høreapparatene før du bruker kroppspleieprodukter og kosmetikk.

Rengjøring
Tørk forsiktig av høreapparatet med en myk, tørr klut. Alkohol, løsemidler og rengjøringsmidler kan skade apparatene.

Ørehygiene
Sørg alltid for god ørehygiene. For at høreapparatene skal gi best mulig ytelse må ørene dine alltid være rene for ørevoks og smuss, f.eks. tørr hud eller infeksjoner. Det samme gjelder også for ørestykket på bak-øret-apparater. Du kan få tak i produkter fra høreapparatspesialisten som bidrar til å holde øret eller ørestykket rent. De kan også undersøke øret og høreapparatene grundig for eventuelle blokkeringer som skyldes ørevoks eller smuss, og kontrollere at høreapparatene fungerer som de skal.

Oppbevar høreapparatene på et trygt sted
Oppbevar høreapparatene i etuiet når du ikke bruker dem. Transporter alltid høreapparatene i oppbevaringsetuiet. Ta ut batteriene hvis du ikke skal bruke høreapparatene på en stund.

Reparasjoner skal kun utføres av spesialister

Skrutrekkere og olje er ikke bra for høreapparater. Hvis du kommer i kontakt med elektronikk eller mikromekanikk, kan det føre til permanente skader.