Audéo L-R Receiver-in Canal hearing aid between fingers of a female in her 60s

Pleie og rengjøring

Når du fikk tilpasset høreapparater, kan audiografen ha gitt deg instruksjoner om hvordan du vedlikeholder dem. Regelmessig vedlikehold vil sørge for at du hører tydelig, og forlenge levetiden til apparatene.


Hørselsenheter

Apper

Roger trådløs-mikrofoner