Personvernerklæring – myPhonak Junior-app

Sist oppdatert: 18.10.2022

Sist oppdatert: 18.10.2022

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan dine personopplysninger samles inn og behandles i forbindelse med myPhonak Junior-applikasjonen ("mobilapp") med all tilknyttet teknologi for å få tilgang til eller bruke mobilapplikasjonen ("mobiltjeneste") som beskrevet nedenfor.

Denne personvernerklæringen kan bli oppdatert innimellom. Hvis det skjer, vil vi informere deg om at denne personvernerklæringen har blitt endret og datoen for "sist oppdatert" på toppen av dette dokumentet blir endret. Vi anbefaler at du ser gjennom denne personvernerklæringen med jevne mellomrom.

1. Identiteten til behandlingsansvarlig

Sonova AG, Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Sveits (www.sonova.com), ("Sonova AG") fungerer som behandlingsansvarlig ved innsamling av bruks- og atferdsdata fra mobilappen og de tilkoblede høreapparatene ("HD").

Audiografen kan også fungere som behandlingsansvarlig for behandlingen som er beskrevet i slutten av avsnittet nedenfor.

2. Formålet med behandling og hvilke personopplysninger som samles inn
a. Analyse for forbedring av produkter og tjenester

Formål

- Sikre tilgjengelighet av mobiltjeneste
- Forbedre bruksytelse for mobilappen
- Oppdage problemer med høreapparatet og forbedre produktene
- Oppdage problemer med og forbedre mobilappen

Juridisk grunnlag

- Samtykke

Innsamlede personopplysninger

- Bruksdata (f.eks. mobilenhet, mobilapp og bruken av disse, tilstanden til høreapparat, språkenhet …)
- Atferdsdata (f.eks. bruk av høreapparat – brukstid i ulike akustiske miljøer, batteriladingssykluser, din samhandling med høreapparatet, slik som fjernkontroll og justeringer)

Personopplysninger blir anonymisert i våre systemer rett etter innsamling. All behandling i forbindelse med analyser utføres kun med anonymiserte personopplysninger. Du kan velge slik datainnsamling under oppsettsprosessen til mobilappen eller velge det og velge det bort senere i de juridiske innstillingene i mobilappen.

b. Remote Support-tjeneste

Formål

-       Gi tilpasning på avstand og hjelpe brukeren med bruk av høreapparater

Juridisk grunnlag

-       Oppfyllelse av kontrakten med audiografen

Innsamlede personopplysninger

-       Høreapparatopplysninger (brukstid)

-       Mobilopplysninger (situasjonsnavn / grunnleggende navn)

-       Nettverkstype

3. Utlevering av dine personopplysninger

Sonova AG kan utlevere personopplysningene dine til følgende tredjeparter:

-          Til audiografer, ved bruk av Remote Support-tjenester, om tilgjengelig;

-          Andre selskaper i konsernet, for eksempel datterselskaper;

-          Forretningspartnere, leverandører og tredjeparts tjenesteleverandører, slik som Microsoft, Twilio og/eller Xirsys, Google Inc., Apple Inc., Survey Monkey;

-          Andre organisasjoner og offentlige etater, inkludert de som opprettholder lov og orden, som kan være påkrevd etter lov.

Før vi utleverer noen personopplysninger til andre tredjeparter, vil vi be deg uttrykkelig om samtykke. Men hvis vi er forpliktet til å utlevere personopplysninger uten ditt samtykke, vil vi bare utlevere personopplysninger som er helt nødvendig for formålet med å utføre våre juridiske forpliktelser.

4. Dataoverføringer

Vær oppmerksom på at tredjepartene som er nevnt ovenfor, kan befinne seg utenfor landet du bor. Derfor kan personopplysningene dine bli overført til land som ikke har det samme nivået av beskyttelse av personopplysninger. I slike tilfeller vil vi sette inn egnede tiltak, inkludert egnede organisatoriske, tekniske og juridiske sikkerhetstiltak for å styre den relevante overføringen og for å sikre det nødvendige nivået av beskyttelse ifølge gjeldende lovgivning.

5. Datalagring

Sonova AG vil lagre personopplysningene dine i en kort periode som er i henhold til tiden som kreves for å oppfylle formålene som er nevnt i forrige avsnitt. Dersom gjeldende lovgivning eller andre bestemmelser krever en lengre lagringsperiode, vil vi bruke den lengre lagringsperioden for å oppfylle våre juridiske forpliktelser.
Personopplysningene som behandles av audiografen i forbindelse med Remote Support-tjenesten, blir lagret i en periode som overholde gjeldende lovgivning. Kontakt audiografen hvis du vil ha mer informasjon om de spesifikke lagringsperiodene.

6. Dine rettigheter

Innenfor rammene for innsamling og behandling av personopplysninger, og i henhold til gjeldende lov, kan du ha rett til å kreve innsyn, retting og sletting av personopplysningene, eller begrense behandlingen. Du kan også nekte behandling, be om dataoverføring, trekke tilbake samtykket ditt når som helst og, i noen jurisdiksjoner, gi instruksjoner om hvordan personopplysningene skal behandles etter din død. Du kan utøve rettighetene ved å bruke kontaktopplysningene i kontaktdelen under, eller du kan kontakte audiografen hvis rettighetene handler om personopplysninger som behandles i forbindelse med Remote Support-tjenesten.

Vær oppmerksom på at utøvelsen av slike rettigheter ikke er absolutte, og at de er underlagt begrensningene i gjeldende lover.
Hvis du mener at behandlingen av personopplysningene dine bryter gjeldende lover, kan du også sende en klage til den lokale tilsynsmyndigheten eller egnet reguleringsorgan.

7. Lenker til tredjeparter

Mobilappen kan inneholde lenker til andre nettsider eller innhold som tilhører eller kommer fra tredjeparter, eller lenker til nettsider og funksjoner i bannere eller annen reklame. Slike eksterne lenker er ikke undersøkt, overvåket eller kontrollert for nøyaktighet, egnethet, gyldighet, pålitelighet, tilgjengelighet eller fullstendighet av Sonova.

8. Kontakt

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller behandlingene av personopplysninger, kan du kontakte personvernteamet vårt på privacy@sonova.com eller +41 58 928 01 01.