Skip to main content

Personvernerklæring – myPhonak

Sist oppdatert: 02.11.2023

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan personopplysningene dine, inkludert sensitive opplysninger, samles inn og behandles i sammenheng med bruken av høreapparatene dine («HD»). I denne sammenhengen dekker denne personvernerklæringen behandlingen av personopplysningene dine som utføres via appen «myPhonak» («mobilappen») eller myPhonak-nettportalen («nettportalen») sammen med all beslektet teknologi for å få tilgang til eller på annen måte bruke mobilappen som beskrevet nedenfor. Behandlingen av personopplysningene dine skjer i samsvar, i henhold til landet ditt, med lokale lovkrav, inkludert den sveitsiske føderale personvernloven («FDPA»), parlament- og rådsforordning 2016/679 (EU) av 27. april 2016 («Personvernforordningen») eller Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 («HIPAA») for personopplysningene dine, kvalifisert som beskyttet helseinformasjon.

Denne personvernerklæringen kan fra tid til annen bli oppdatert. I slike tilfeller vil vi informere deg om at denne personvernerklæringen er endret, og datoen for "sist oppdatert" øverst i dette dokumentet vil endres. Vi anbefaler at du leser gjennom den siste versjonen av denne personvernerklæringen med jevne mellomrom.

1. Hvem er vi?

Sonova AG, Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Sveits (www.sonova.com), («Sonova AG») opptrer som behandlingsansvarlig for behandlingen som er angitt i avsnittet nedenfor.

Din audiograf («audiografen») kan også opptre som behandlingsansvarlig for behandlingen som beskrives nederst i avsnittet nedenfor.

2. Personopplysningene vi samler inn fra deg, og hvorfor
2.1 Personopplysninger som samles inn fra mobilappen

Sonova AG behandler personopplysningene dine for følgende formål:

Basert på ditt samtykke (behandling av disse er ikke obligatorisk og skjer kun dersom du godtar og samtykker i det):

 • behandle kundekontoinformasjonen din: kontoinformasjonen din (fornavn (valgfritt), etternavn (valgfritt), e-post, passord, land, telefonnummer), informasjon om dine HD-er og tilbehør (serienummer, HD-type, modellidentifikasjon). Vær oppmerksom på at hvis du bestemmer deg for å endre valget ditt av land etter at kontoen er opprettet, vil det ikke påvirke datalagringen, noe som betyr at datatilhørigheten vil være den samme som opprinnelig definert. Vær også oppmerksom på at dersom du sletter kontoen din, kan ikke informasjon om HD og tilbehør slettes
 • gi deg tilgang og la deg se helsedataene dine i mobilappen* – denne behandlingen krever at du oppretter en konto og logger på: helsedata (telte skritt, aktivitetsnivå, brukstid, tid i ulike akustiske miljøer, tid med streaming, puls, avstand, mål for skritt og brukstid, ladeperioder, kalorier), HD-informasjon (f.eks. serienummer og høreside), din kontoinformasjon (fornavn, etternavn, e-post, passord, land, telefonnummer)
 • samle informasjon om bruk og identifikasjon av høreapparater for videre produktforbedring* – denne behandlingen krever at du oppretter en konto og logger på: helsedata (telte skritt, aktivitetsnivå, brukstid, ladeperioder, tid i ulike akustiske miljøer, tid med streaming, puls, avstand, mål for skritt og brukstid, kalorier), HD-informasjon (f.eks. serienummer og høreside)
 • forstå demografien og preferansene ved bruk av mobilappen: plasseringen din, for eksempel by/region/land (Sonova lagrer ikke informasjon om brukeres plassering, og kan ikke spore dem på noen måte), telefoninformasjon (f.eks. merke, modell, operativsysteminformasjon, plattform og språk), grunnleggende samhandling med mobilappen (f.eks. første åpning av mobilappen, skjermbildeskifter og samhandlinger med mobilappen, f.eks. knapper, glidebrytere og funksjoner), mobilappens versjon
 • sende tilfredshetsundersøkelse til deg på mobilappen via SurveyMonkey: alder, land og HD-type. IP-adressen samles inn av SurveyMonkey. Resultatene av undersøkelsen kan inneholde andre personopplysninger som en bruker kan skrive inn i fritekstfeltet, men dette er ikke vår intensjon og ikke formålet ved denne behandlingen

*For de som behandler kan kategoriene med innsamlede personopplysninger variere avhengig av HD. Hvis du ønsker mer informasjon om dine HD-funksjoner, kan du ta kontakt med audiografen din eller Sonova på e-postadressen nederst i dette dokumentet.

Basert på oppfyllelse av avtale (behandling av dette er obligatorisk da dette er nødvendig for å forbedre hørselopplevelsen din og sørge for at HD og mobilappen fungerer som de skal):

 • sørge for at dine HD-er og mobilappen fungerer som tiltenkt og la deg gjøre justeringer av HD: opplysninger som er lagret i HD av audiografen (fødselsdato, alder, kjønn, audiogram), HD-produktidentifikasjon (produktnavn, HD-type, HD-versjon, hovedmerke, privat merke, prisnivå, batteritype, enhetstype, enhetsalternativer, fastvareversjon, maskinvareversjon), personlige justeringsinnstillinger (inkludert egendefinerte tilpasningsjusteringer og eventuelle egendefinerte innstillinger)

Basert på vår juridiske forpliktelse (ifølge forordningen om medisinsk utstyr må vi som produsent sette opp et overvåkningssystem som muliggjør innsamling og analyse av opplysninger om kvaliteten, ytelsen og sikkerheten til vårt medisinske utstyr):

 • overvåke HD-enes ytelse og sørge for riktig drift og sikkerhet (ettermarkedsovervåkning): tilkobling med HD (f.eks. tilkoblingsstatus, produkt-ID, oppdagelsesinformasjon, sammenkoblingsinformasjon, detaljert tilkoblingsinformasjon), data om mobilappkrasj og annen svikt i mobilappen, teknisk logg over mobilapphendelser (f.eks. hendelser for oppdagelse og diagnostikk av ytelsesrelaterte, sikkerhetsrelaterte og andre problemer, kan kreve IP-adresse)

Audiografen din behandler personopplysningene dine for følgende formål, basert på oppfyllelse av kontrakten:

 • tilpasse dine HD-er via fjernstyring med den (RID)-baserte Remote Support-tjenesten: opplysninger lagret på HD (fødselsdato, alder, kjønn, audiogram), HD-produktidentifikasjon (produktnavn, HD-type, HD-versjon, hovedmerke, privat merke, prisnivå, batteritype, enhetstype, enhetsalternativer, fastvareversjon, maskinvareversjon), navn på Bluetooth-enhet, serienummer, HD-sammenkoblingsnøkkel, loggføring av HD-bruk (oppstartsteller, justeringer, driftstid siden første/seneste tilpasning, brukstid per akustisk situasjon, driftstid, korrigeringer, antall ladesykluser), konfigurasjon av HD-tilpasning og andre driftsopplysninger (tjenesteregistrerings-ID eller tjenesteregistreringsstatus, IP-adresse, RID-nummer lagret på HD)

Basert på oppfyllelse av avtale (behandling av dette er obligatorisk da dette er nødvendig for å forbedre hørselopplevelsen din og sørge for at HD og mobilappen fungerer som de skal):

 •  
2.2 Personopplysninger som samles inn i nettportalen

Ved å bruke nettportalen og opprette og/eller bruke kundekontoen, behandles personopplysningene dine av Sonova AG for følgende formål:

 • administrere kundekontoen din (opprette kundekontoen, muliggjøre selvregistrering av kontoen, la deg slette kontoen) basert på ditt samtykke: din e-postadresse, dine ID-opplysninger (navn, etternavn, kjønn, fødselsdato), adresse, telefonnummer
 • administrere informasjon om høreapparat som er tilknyttet kontoen din, basert på våre berettigede interesser: høreapparatets serienummer og brukstid
 • sende deg nyhetsbrev via e-post og/eller fremtidig e-post om markedsforskning, basert på ditt samtykke: din e-postadresse
3. Slik deler vi dine personopplysninger

Personopplysningene dine behandles i henhold til instruksjonene vi gir våre ansatte som har mottatt nødvendig opplæring i personvern og som er underlagt taushetsplikt.

Personopplysningene dine kan også utleveres til:

 • andre selskaper i vårt konsern, for eksempel datterselskaper som alle er pålagt å beskytte personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning
 • våre forretningspartnere, entreprenører og tredjeparts tjenesteleverandører. Disse tredjepartene behandler kun personopplysninger som er strengt nødvendige for tjenestene de leverer til oss, i henhold til våre instruksjoner og i samsvar med våre krav til personvern og sikkerhet.
 • andre organisasjoner og offentlige organer, tilsynsmyndigheter samt politimyndigheter dersom loven krever det

Ved å bruke mobilappen og/eller nettportalen deles kun personopplysninger som er strengt nødvendige for følgende formål (plasseringen til personopplysningene som deles, kan variere avhengig av landet ditt):

 • Microsoft Ireland Operations Limited – Microsoft Azure (Nederland): leverer skyinfrastruktur som er vert for tjenestene våre.
 • Salesforce, Inc (USA, EU): leverer kundekonto og administrerer kontodatabasen.
 • Twilio Inc, Xirsys (data lagres ikke permanent og behandles som en videresendingsserver basert på plasseringen til samtaledeltakerne og de identifiserte IP-adresseområdene – for mer informasjon se: https://www.twilio.com/docs/stun-turn/regions eller https://docs.xirsys.com/?pg=api-intro): administrere og vedlikeholde WebRTC-tjenesten og levere teknisk støtte.
 • Google Ireland Limited – Google Analytics (Irland): analyser.
 • Google Ireland Limited – Google Firebase (Irland): krasjanalyser, fjernkonfigurasjon og push-varsler.
 • SurveyMonkey Inc. (USA, Irland): brukes til å samle inn brukertilfredshetsundersøkelser.
 • Elasticsearch B.V (Nederland): logging av inndata for overvåkning, sikkerhet og observasjonsformål.
 • Cloudflare Inc. (USA, EU): brukes til å verifisere om en bruker er en robot eller et menneske for å forhindre ondsinnet robotaktivitet.
 • Adobe Marketing Cloud (Irland, Japan, USA): for markedsføringskampanjer via nettportalen.

Før vi utleverer personopplysninger til andre tredjeparter enn dem som er angitt ovenfor, vil vi be deg om ditt uttrykkelige samtykke. Hvis vi imidlertid er forpliktet til å utlevere personopplysninger uten ditt samtykke, vil vi bare utlevere personopplysninger som er strengt nødvendige for det formålet for å oppfylle våre juridiske forpliktelser.

4. Internasjonale overføringer av personopplysninger

Vær oppmerksom på at noen av tredjepartene nevnt ovenfor, kan være plassert utenfor landet ditt. Derfor kan det hende personopplysningene dine overføres til land som ikke har samme nivå av beskyttelse av personvern som ditt eget land. I slike tilfeller forplikter vi oss til å:

 • implementere tilbørlige prosedyrer for å etterleve gjeldende lov
 • iverksette tilbørlige organisatoriske, tekniske og rettslige sikkerhetstiltak for å sikre et tilbørlig beskyttelsesnivå for de overførte personopplysningene
 • implementere, om nødvendig, og i henhold til gjeldende lov, standard avtaleklausuler vedtatt av EU-kommisjonen
 • avhengig av landet til den importerende tredjeparten, iverksette ytterligere tiltak, f.eks. en vurdering av overføringens innvirkning
5. Så lenge oppbevarer vi dine personopplysninger

Sonova AG beholder personopplysningene dine i en minimal periode som tilsvarer tiden som kreves for å oppfylle formålene angitt i avsnitt 2. For eksempel beholdes ikke relevante personopplysninger lenger dersom du sletter kontoen din, eller dersom kontraktsforpliktelsene våre er oppfylt. Hvis gjeldende lover eller andre forskrifter krever en lengre oppbevaringsperiode, vil vi bruke den lengre oppbevaringsperioden for å oppfylle våre juridiske forpliktelser.

Personopplysningene dine som behandles av audiografer, oppbevares i henhold til gjeldende lov. Kontakt audiografen for å få informasjon om de spesifikke oppbevaringsperiodene vedkommende benytter.

6. Dine rettigheter

Innenfor rammeverket for innsamling og behandling av personopplysningene dine, og i henhold til gjeldende lov, kan du ha rett til å be om innsyn i, retting av og sletting av personopplysningene dine og til begrensning av behandlingen. I tillegg kan du protestere mot behandlingen, kreve dataportabilitet og trekke tilbake samtykket ditt når som helst. Du kan ha andre rettigheter i henhold til lovgivningen i landet ditt, for eksempel til å gi instruksjoner for hvordan personopplysningene dine skal behandles posthumt. I henhold til HIPAA kan du også ha rett til å be om en liste over utleveringer av personopplysningene dine, og rett til å motta en papirkopi av dette på skriftlig forespørsel.

Du kan utøve rettighetene dine ved å bruke kontaktopplysningene i punktet «Slik kan du kontakte oss» nedenfor, eller ved å ta kontakt med audiografen dersom det gjelder personopplysninger som behandles i forbindelse med Remote Support-tjenesten.

Vær oppmerksom på at utøvelse av disse rettighetene er underlagt begrensninger i henhold til gjeldende lov.

Hvis du mener at behandlingen av personopplysningene dine er i strid med gjeldende lov, kan du også sende inn en klage til den lokale tilsynsmyndigheten eller kompetent kontrollorgan.

7. Tredjepartslenker i mobilappen

Mobilappen kan inneholde lenker til andre nettsteder eller innhold som tilhører eller kommer fra tredjeparter, eller lenker til nettsteder og funksjoner i bannere eller annen reklame. Slike eksterne lenker blir ikke undersøkt, overvåket eller kontrollert for nøyaktighet, tilstrekkelighet, gyldighet, pålitelighet, tilgjengelighet eller fullstendighet av Sonova. Vær derfor oppmerksom på at mobilappen ikke utleverer personopplysninger til disse tredjepartene og deres nettsteder, og at vi ikke på noen måte er ansvarlige for personopplysninger som behandles av dem.

Dette gjelder for eksempel fanen Helseressurser som gir deg tilgang til en liste over tredjeparters helseapplikasjoner, som derfor ikke er Sonovas ansvar.

8. Slik kan du kontakte oss

Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller behandlingen av personopplysningene dine, ber vi deg ta kontakt med vår personvernavdeling på privacy@sonova.com.