Skip to main content
Kvinnelig audiograf som snakker med en middelaldrende mannlig bruker som bruker hodetelefoner.

Audiografen og deg

Forholdet mellom deg og audiografen er mer enn bare en avtale nå og da. Det bør være et pågående partnerskap som hjelper deg med å oppnå langsiktig hørselshelse. Jo bedre kjent de blir med deg, jo bedre kan de forstå dine behov og komme med løsninger som hjelper deg med å leve et aktivt liv.


Hva audiografer gjør

I tillegg til å diagnostisere og behandle hørselstap, kan audiografen også bidra med annen audiologisk behandling.

Middle aged woman inserting hearing aid in her right ear.

Tilpasse høreapparater

Audiografer er utdannet til å ta hensyn til dine unike hørselsbehov, personlige preferanser og livsstil når de tilpasser høreapparater.

Gi råd om hørselsvernprodukter

En audiograf kan vurdere dine hørselsbehov og livsstil for å gi veiledning om et bredt utvalg hørselsvernprodukter.

Fjerne overflødig ørevoks

Når kroppen produserer en overdreven mengde ørevoks, kan en spesialist hjelpe deg med å holde ørepassasjen åpen uten å skade ørene.

Gi råd om balanseproblemer

I tillegg til å få hjelp med hørselstap, kan en audiograf utføre flere ulike balansetester hvis du opplever svimmelhet og balanseproblemer. 

Hjelp med tinnitus

En audiograf kan gi anbefalinger for tinnitus, en vanlig tilstand som innebærer piping i ørene eller andre lyder i ett eller begge ørene.

Happy family lying on couch- using laptop

Egenskaper for en god audiograf

Det er noen ting du bør vurdere når du skal finne en audiograf for å sørge for at du finner en som vil hjelpe deg med å oppnå god hørsel og velvære. De bør:

  • Tilby et fullstendig utvalg av hørselstester, inkludert taletesting, tale i støy-testing og bruke Real Ear-utstyr for å verifisere høreapparatene dine
  • Anbefale at du tar med deg noen på avtaler for støtte og hjelp til å gi informasjon om situasjonen din
  • Ha et godt rykte, ha positive anmeldelser på nett, være anbefalt av venner eller henvist til av en lege
  • Like det de gjør, uttrykke hvorfor de elsker det de gjør og kommunisere hvordan de har tenkt å hjelpe deg gjennom hørselsreisen din
 
En ung audiograf konsulterer en kvinnelig pasient på kontoret sitt. Behandling av hørselstap hos voksne

Verdien av audiografen

Personlige lydforsterkningsenheter, også kjent som direkte til forbruker-høreapparater, kan være et fristende alternativ, men det finnes mange grunner til at du bør vurdere å få spesialtilpasset hørselsbehandling først.

  • Ekspertise: personer utvikler og opplever hørselstap på ulike måter, og en vellykket hørselsreise starter med en nøyaktig profesjonell diagnose
  • Tilpasning: for ideell komfort og funksjonalitet må høreapparater være spesialtilpasset og programmert for å støtte din lyttelivsstil av en audiograf
  • Partnerskap: god hørsel er et livslangt foretagende, og en audiograf er der fra starten for å hjelpe deg underveis
 
Hearing exam for a woman. Diagnosis of impairment and hearing testing in adults. Patient woman during an ear check-up with an audiologist; Shutterstock ID 2129830616; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

Hva du kan forvente på den første avtalen

Den første avtalen er starten på kontakten med audiografen. De vil bli kjent med deg, utføre tester og diskutere resultatene. Mange audiografer anbefaler at du tar med en venn eller et familiemedlem til avtalen for ekstra støtte.

Svare på spørsmål

Du og audiografen vil begynne med å prate om din opplevelse, behovene og målene dine slik at de kan finne ut hva som bør gjøres videre for at du skal høre godt.

Ta tester

Etter at du har delt dine opplevelser, vil du ta noen tester for å finne ut hva du hører og omfanget av hørselsutfordringene dine. 

Motta resultater

Audiografen vil ta resultatene dine, sjekke dem opp mot informasjonen fra deg for å sørge for at dataene samsvarer med opplevelsen din og deretter komme med anbefalinger til behandling. 

 
Audiograf som tester en kvinnes hørsel. Pasienten sitter med hodetelefoner bak en vegg med et vindu.

Testtyper

Hørselstest på kontoret (rentoneaudiometri)

Den mest vanlige testen utføres i et lydbehandlet rom hvor du vil sitte og reagere på instruksjoner, for eksempel "løft hånden når du hører et pip". Målet med denne er å se hvor godt du hører et område av ulike frekvenser.

Taleoppfattelsestest (taleaudiometri)

Taleaudiometritester gir en mer reell indikasjon på effekten av hørselstapet. Den brukes også ved tilpasning av høreapparater og diagnostisering av tilstander i det indre øret, slik som vertigo.

Tympanometri

En tympanometri-test brukes ofte til å fastslå tilstanden til mellomøret. Den kan identifisere om det er væske i mellomøret eller om trommehinnen er skadet.

Tester for babyer

Siden babyer ikke kan kommunisere som eldre barn og voksne, finnes det spesielle hørselstester som er utviklet for dem som er trygge og komfortable, slik som fremkalte otoakustiske emisjoner-testen (EOAE) og hjernestammeaudiometri-testen (ABR).

Gratis hørselstester på internett

En hørselstest på internett vurderer hvor godt du hører ved ulike toner og du blir bedt om å svare på spørsmål om situasjonsmessig hørsel. Det gir en første indikasjon på om du har hørselstap. Audiografen kan diskutere resultatene og avgjøre om du vil ha nytte av profesjonell diagnostisk testing.  

 
Happy senior old family couple clients make financial insurance estate business deal handshake agent lawyer, satisfied mature customers shake hand meeting bank manager agree on investment contract

Motta og tilpasse enheten

Hvert høreapparat er unikt tilpasset for å passe dine behov, og tilpasningsprosessen foregår vanligvis noen få uker etter den første vurderingen. Du tar med deg høreapparatene hjem etter tilpasningsavtalen og prøver dem hjemme i noen uker. Audiografen vil deretter kontrollere hvordan det går med deg og høreapparatene og gjøre fininnstillinger om nødvendig. Når du er fornøyd med tilpasningen og lyden i høreapparatene, kan du beholde dem og besøke audiografen med jevne mellomrom for å kontrollere at de fortsatt dekker behovene dine. De fleste høreapparater varer mellom tre og sju år før det er nødvendig med en oppgradering.

 
Kvinne som står med en laptop i hendene.

Finn en audiograf

Enten du trenger hjelp i forbindelse med hørselstap eller du ønsker å få tilpasset høreapparater, kan vi hjelpe deg med å finne en audiograf i nærheten av deg.