Skip to main content
Focused african business man in headphones writing notes in notebook watching webinar video course, serious black male student looking at laptop listening lecture study online on computer e learning

Håndtering

Audiografen kan ha gitt deg instruksjoner om hvordan du tar vare på høreapparatene. Her er noen korte videoer som viser hvordan du tar vare på høreapparatene hjemme.