Focused african business man in headphones writing notes in notebook watching webinar video course, serious black male student looking at laptop listening lecture study online on computer e learning

Håndtering

Audiografen kan ha gitt deg instruksjoner om hvordan du tar vare på høreapparatene. Her er noen korte videoer som viser hvordan du tar vare på høreapparatene hjemme.