Granddaughter Celebrates Birthday With Grandfather By Putting Cake Cream On His Nose And Laughing.
Adult daughter visits senior father in assisted living home. Portrait of a daughter holding her elderly father, sitting on a bed by a window in her father's room.
Portrait of young father carrying his daughter on his back; Shutterstock ID 713702434; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -
For audiografer

Fonemoppfatningstest

Fonemoppfatningstesten brukes til å evaluere hørbarhet og skilleevne på høye frekvenser og er et vurderingsverktøy som angir om en pasient har optimal hørsel for høyfrekvent tale.

Adult daughter visits senior father in assisted living home. Portrait of a daughter holding her elderly father, sitting on a bed by a window in her father's room.

Hovedfordelene med testen

Fra kompatibilitet mellom ulike produsenter til signalbehandlingsevner, har fonemoppfatningstesten mange fordeler som er nyttige for audiografer.

Vurdere hørsel for høye frekvenser

Testen ble utviklet med mål om å forbedre brukerens taleforståelse, og resultatene av testen kan gi informasjon om potensielle forbedringer i innstillingene til et høreapparat. Den er NOAH-kompatibel og tilgjengelig på 14 språk.

Anvendelig og kompatibel på tvers av produsenter

Testen er kompatibel på tvers av produsenter, noe som betyr at den også fungerer med apparater som ikke er utviklet av Phonak. Den gjør det også mulig å enkelt sammenligne signalbehandlingsevner.

Grensesnitt for Phonak Target

Audiografer kan få gode resultater når de kombinerer fonemoppfatningstesten med Phonak Target-tilpasningsprogramvare. Det er kun Phonak Target som kan gi et grensesnitt der du kan vise og bruke resultatene fra en tidligere test direkte i tilpasningsøkten. Vær oppmerksom på at datadeling mellom tilpasningsprogramvaren og testprogramvaren krever bruk av NOAH.

 
Hearing test performed in an audiologist's office.

Hovedfunksjonene til testen

En rekke nyttige funksjoner, for eksempel tre ulike tester, gjør fonemoppfatningstesten til en av de beste metodene for å få nødvendig informasjon om oppfatningen til en bruker.

Høreapparatdemonstrasjon

Hvis testen brukes under en høreapparattilpasning, kan en audiograf vise alle fordelene med et høreapparat, blant annet forbedringer i taleforståelse og frekvenssenking. Fonemoppfatningstest 3.0 gir audiografen mulighet til å bruke et nettbrett som en andre skjerm og innleggingsenhet under tester.

Påvisningstest

På samme måte som en hørselstest med fri sone, er påvisningstesten forutsetningen for å kjøre skilletesten eller gjenkjenningstesten etterpå. Det kan gjøres manuelt med audiogrammodus, eller brukeren kan gjøre det selv med selvtestmodusen.

Skilletest

Bruk denne testen til å vurdere brukerens evne til å skille høyfrekvente talelyder som /sh/ og /s/. Testen starter med å lære brukeren å tilpasse seg lydene og hvordan testen fungerer, og testforløpet er avhengig av resultatene av den foregående påvisningstesten.

Gjenkjenningstest

Bruk denne testen til å vurdere brukerens evne til å gjenkjenne høyfrekvente talelyder som /sh/ og /s/. Talelydene er plassert mellom et par vokaler for å danne tulleord som /a-sh-a/. Testen starter med å lære opp brukeren, og du kan styre forløpet mens brukeren styrer testen.