myPhonak

יישום אחד לאיסוף נתוני בריאות ולשליטה במכשירי השמיעה שלכם​

פונקציות יישום
 

גלו את יישום myPhonak בפעולה

תאימות טלפון חכם

ניתן להשתמש ביישום myPhonak בטלפונים חכמים התומכים ב-Bluetooth®‎.

בדקו אם הטלפון החכם שלכם תואם בודק התאימות

תאימות מכשירי שמיעה

תואם רק למכשירי שמיעה עם קישוריות Bluetooth©‎.

הורד

תמיכה מרחוק זמינה ב-85 ארצות. בקשו מידע נוסף מקלינאי התקשורת שלכם.

בהורדת היישום, אתם מאשרים שאתם, ובמידה ועדיין לא הגעתם לגיל 17, הוריכם או האפוטרופוס שלכם, מסכימים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות.

myPhonak מתאים לשימוש בטלפונים חכמים עם יכולת Bluetooth®* Low-Energy (BT-LE) עם iOS®‎* גרסה 14 או חדשה יותר.

ניתן להשתמש ביישום myPhonak במכשירי Android™‎ מורשים עם Google Mobile Services (GMS) התומכים ב-Bluetooth 4.2 וב-Android OS 7.0 או גרסאות חדשות יותר.

כדי לעיין בהוראות השימוש, יש להתקין את Adobe Acrobat Reader. להורדה, בקרו באתר Adobe.com. לקבלת עותק מודפס בחינם של הוראות השימוש, נא לפנות לנציג המקומי של היצרן. יישלח עותק תוך שבעה ימים.

מדריך למשתמש

 
 
 
 

מוצרים קשורים אחרים

Apple, הלוגו של Apple‏, iPhone‏, iPad ו-iOS הם סימנים מסחריים של Apple Inc.‎, הרשומים בארה"ב ובארצות אחרות.
Android‏, Google Play והלוגו של Google-Play הם סימנים מסחריים של Google Inc.‎.