תנאי שימוש

I. מבוא וזכאות

יש לקרוא את תנאי השימוש (“תנאים”) בעיון לפני השימוש באתר.


תנאים אלה כוללים את מדיניות הפרטיות וההרשאה של Phonak במסגרת חוק HIPAA לשימוש/גילוי של מידע רפואי, המשולבים מכוח אזכורם בתנאים אלה. כדי להסביר או להדגיש חלקים מרכזיים, הוספנו מספר תיבות עם ביאורים. ביאורים אלה מיועדים לנוחות הקורא ואין להם תוקף משפטי או חוזי.


הסכם מחייב. תנאים אלה מהווים הסכם מחייב בינך לבין Phonak, LLC , הגורמים המסונפים אליה וחברות הבת שלה (Phonak,” “אנו,” “אנחנו). אתה וכן משתמשים פירושם כל המבקרים באתר. אתה מביע הסכמה לתנאים אלה בכל פעם שאתה ניגש אל האתר. אם אינך מסכים לתנאים אלה, עליך להימנע משימוש באתר. אם אתה מתחת לגיל 18, אתה מציג ומתחייב כי קיבלת את הסכמתו החוקית של הורה או אפוטרופוס שלך לגשת לאתר ולהשתמש בו.

שינויים בתנאים. אנו עשויים לערוך שינויים בתנאים אלה בכל עת, על-ידי פרסום גרסה מעודכנת. עליך לבקר בדף זה מדי תקופה כדי לעיין בתנאים העדכניים, משום שאתה מחויב להם. המשך שימושך באתר לאחר שינוי בתנאים אלה מהווה את הסכמתך המחייבת לתנאים אלה.
המונחים “פרסום” וכן “לפרסם” כפי שהם משמשים בתנאים אלה פירושם שליחה, העלאה, טעינה, הצגה או פעולה דומה באתר.


II. אתר האינטרנט

אתרפירושו אתר האינטרנט הממוקם בכתובת https://www.phonak.com. האתר מספק אמצעי מקוון לקבלת מידע על המוצרים והשירותים שלנו.


למטרות מידע בלבד. אתה מסכים כי כל המידע והתוכן המופיע באתר מסופק "כמות שהוא" למטרות מידע בלבד. איננו מספקים טיפול, אבחון או ייעוץ רפואי, משפטי או נפשי. האתר עשוי לספק מידע מועיל הקשור לבריאות, אך הוא אינו מיועד לשמש כתחליף לייעוץ, אבחון או טיפול מקצועי, או לשיקול דעתך. אתה נוטל על עצמך את מלוא הסיכון ונושא באחריות הבלעדית לכל שימוש או הסתמכות על המידע שתקבל מהאתר או דרכו, או מאתנו. אתה מבין ומסכים כי הפעולות שלנו במסגרת תנאים אלה מסתכמות באספקה של אתר המספק לך מידע נוסף על המוצרים והשירותים שלנו.


תיאורי מוצרים. אנו עושים מאמץ לספק תיאור מדויק ככל האפשר של המוצרים והשירותים שאנו מציעים. עם זאת, איננו מתחייבים שתיאורי המוצרים או תוכן אחר הנם מדויקים, מלאים, מהימנים, עדכניים או נטולי שגיאות. זמינות המוצרים ומחיריהם כפופים לשינויים בכל עת וללא הודעה.


ללא יחסי מטופל או לקוח עם Phonak. שימושך באתר אינו מביא ליצירת יחסי מטופל או לקוח עמנו. בכל הנוגע לבעיות הרפואיות הספציפיות שלך, עליך להיוועץ באנשי מקצוע מוסמכים בתחום הבריאות, המכירים את צרכיך הרפואיים האישיים. לעולם אל תתעלם מייעוץ מקצועי או תדחה את הפנייה לקבלת ייעוץ כזה על סמך מידע שקראת באתר זה. אם אתה סבור שאתה נמצא במצב חירום רפואי, התקשר לרופא שלך או לשירותי החירום או פנה לבית חולים באופן מיידי.


גורמי צד שלישי. באתר זה עשויים להופיע פרטים של גורמי צד שלישי שיכולים לסייע לך לרכוש את המוצרים והשירותים שלנו, ולהשתמש בהם. איננו ממליצים או מעניקים חסות לכל צד שלישי שפרטיו מופיעים באתר. אנו עשויים, אך איננו מחויבים, לסנן גורמי צד שלישי ולפקח עליהם כדי להבטיח שברשותם רישיונות, תעודות, אישורים או עמדו בדרישות אחרות שאנו מוצאים לנכון לפרט באתר. איננו אחראים לפעולות או להתנהלות של גורמי צד שלישי, ואתה נושא באחריות בלעדית לקבוע אם צד שלישי כלשהו מוסמך ו/או מורשה מבחינה חוקית להעניק לך שירותים. כל מחלוקת שעשויה להתקיים בינך לבין גורמי צד שלישי, מתקיימת בינך לבין גורמים אלה בלבד. צור קשר בכתובת privacy@phonak.com כדי ליידע אותנו על התנהלות או תוכן בלתי הולמים או לא חוקיים שבהם נתקלת באתר.


ציות ל-HIPAA. כאשר אנו מספקים מוצרים ושירותים לספקים של שירותי בריאות, אנו עשויים לפעול כשותף עסקי בהתאם להגדרות המופיעות בתנאי HIPAA (חוק ביטוח הבריאות - ניידות ואחריות) משנת 1996 והתקנות שהוא כולל בדבר פרטיות ואבטחה. במקרה זה, אנו נציית לתנאים של הסכמי השותף העסקי שלנו ולחוקי הפרטיות, ההודעה על הפרה והאבטחה הנכללים ב-HIPAA, ביחס למידע הרפואי המוגן שאנו שומרים כשותף עסקי. איננו אחראים או נושאים בחבות בגין כל הפרה של HIPAA מצד ספק שירותי בריאות במהלך שימושו באתר או במוצרים או השירותים שלנו.

III. זכאות להשתמש באתר

ילדים. אף חלק מהאתר אינו מיועד לילדים מתחת לגיל 13. אם אתה מתחת לגיל 13, עליך להימנע משימוש באתר או גישה אליו בכל עת ובכל אופן.

נציג של חברה, ישות או ארגון. אם אתה משתמש באתר מטעם חברה, ישות או ארגון (להלן, יחדיו, "ארגון"), אתה מציג ומתחייב כי:

 1. אתה נציג מורשה של ארגון זה;
 2. בידך הסמכות לחייב את הארגון לתנאים אלה; וכן
 3. אתה מסכים להתחייב לתנאים אלה בשם הארגון.


IV. תקשורת

אתה מסכים לקבל מאתנו דוא"ל בכתובת הדוא"ל שסיפקת לנו למטרת שירות לקוחות. הודעות הדוא"ל שיישלחו אליך לא יהיו מוצפנות. אין באפשרותנו לספק התחייבות בדבר האבטחה של דוא"ל הנשלח אליך דרך רשתות ציבוריות.
הסכמתך להרשאה במסגרת חוק HIPAA לשימוש/גילוי של מידע רפואי, מתירה לנו להשתמש במידע שלך ולגלות אותו למטרות שיווק. אנו עשויים ליצור עמך קשר בטלפון, דוא"ל או אמצעי אלקטרוני אחר בנוגע לאובדן שמיעה, קביעת מועד להערכת שמיעה ו/או מכירה אפשרית של מוצרים ושירותים הקשורים לשמיעה. באפשרותך לבטל הרשאה זו. לשם כך, צור עמנו קשר בכתובת privacy@phonak.com


הודעות באמצעים אלקטרוניים. על-ידי שימוש באתר ומסירת פרטים אישיים לנו, אתה מסכים שניצור עמך קשר באופן אלקטרוני בענייני אבטחה, פרטיות ומנהלה הקשורים לשימושך באתר. אם נגלה שקיימת פריצה של מערכת האבטחה, ייתכן שננסה ליידע אותך באופן אלקטרוני על-ידי פרסום הודעה באתר או שליחת דוא"ל אליך. ייתכן שיש לך זכות חוקית לקבל הודעה זו בכתב. כדי לקבל ללא תשלום הודעות בכתב בדבר הפרות אבטחה (או לביטול הסכמתך לקבל הודעות באופן אלקטרוני), כתוב לנו לכתובת privacy@phonak.com.


V. בעלות ושימוש בתוכן של Phonak


תוכן האתר כולל: עיצובים, טקסט, גרפיקה, תמונות, וידאו, מידע, סמלי לוגו, סמלי לחצנים, תוכנה, קובצי אודיו, קוד מחשב ותוכן אחר של Phonak (להלן, יחדיו,תוכן של Phonak). כל התוכן של Phonak וההרכב (כלומר האיסוף, הארגון והסידור) של כל תוכן של Phonak הם רכושה של Phonak או בעלי הרישיונות שלה, והם מוגנים בזכויות יוצרים, סימנים מסחריים וחוקים אחרים.


הרישיון המוענק לך. אנו מעניקים לך הרשאה, בכפוף לתנאים אלה, לגשת את האתר והתוכן של Phonak ולעשות בהם שימוש למטרות אישיות בלבד, בכפוף לשיקול דעתנו. כל שימוש אחר אסור במפורש. רישיון זה ניתן לביטול בכל עת וללא הודעה, עם וללא סיבה. שימוש בלתי מורשה בתוכן של Phonak עלול להוות הפרה של זכויות יוצרים, סימנים מסחריים ותקנות וחוקים החלים על תקשורת, והוא אסור בהחלט. עליך לשמור כל הודעה בדבר זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, סימני שירות והודעות קניין אחרות הנכללות בתוכן המקורי של Phonak או בכל עותק של התוכן של Phonak שאתה תיצור.


סימנים של Phonak. Phonak, הלוגו של Phonak וסמלי לוגו ושמות מוצרים ושירותים אחרים של Phonak הנם או עשויים להיות סימנים מסחריים של Phonak (סימנים של Phonak). ללא אישורנו בכתב ומראש, ולמעט כפי שמתאפשר באמצעות קישור שיסופק על-ידנו, אתה מסכים שלא להציג או להשתמש בסימנים של Phonak בכל דרך.


VI. הצעות ושליחת חומרים


אנו מעריכים את המשוב של המשתמשים שלנו ונשמח לקבל ממך הערות בנוגע לאתר. עם זאת, שים לב שאם תשלח לנו רעיונות יצירתיים, הצעות, המצאות או חומרים (רעיונות יצירתיים),אנו:

 1. נהיה הבעלים הבלעדי של כל הזכויות הידועות כעת או שיתגלו בעתיד לרעיונות היצירתיים;

   

 2. לא נהיה כפופים לכל התחייבות לשמירת סודיות ולא תחול עלינו כל חבות בגין כל שימוש או גילוי של כל רעיון יצירתי; וכן

   

 3. נהיה זכאים לעשות שימוש בלתי מוגבל ברעיונות היצירתיים לכל מטרה שהיא, מסחרית או אחרת, מבלי לספק פיצוי לך או לכל אדם אחר.

VII. הסרת אחריות, מגבלות ואיסורים בנוגע לתוכן של משתמשים

איננו מציגים או מבטיחים את נכונותו, דיוקו או מהימנותו של תוכן המתפרסם על-ידי גורמי צד שלישי. אתה מסכים שכל הסתמכות על חומר המתפרסם על-ידי גורמי צד שלישי תתבצע באחריותך הבלעדית. בשימושך באתר זה, אתה נוטל על עצמך את הסיכון לכך שאתה עלול להיחשף לתוכן שנוי במחלוקת או בלתי הולם באופן אחר.
Phonak אינה מעניקה חסות ואינה אחראית לכל תוכן של צד שלישי המופיע באתר. אתה נוטל על עצמך את מלוא הסיכון הכרוך בתוכן של משתמש שאתה מפרסם, לרבות הסתמכות של כל אחד על איכותו, דיוקו או מהימנותו. אתה עלול לחשוף עצמך לחבות אם, לדוגמה, תוכן המשתמש שלך מכיל חומר שאינו נכון, מטעה בכוונה או מכפיש, מפר זכויות של צד שלישי או מכיל חומר שאינו חוקי הוא המקדם הפרה של כל חוק או תקנה.
אתה מסכים להשתמש באתר אך ורק למטרה שלשמה הוא נועד ובאופן המורשה. עליך להשתמש באתר תוך ציות לכל חוקי הפרטיות, הגנה על נתונים, קניין רוחני ויתר החוקים החלים. השימושים הבאים באתר אסורים. אינך רשאי:

 1. לנסות לשבש, לפגוע, להנדס לאחור, לגנוב או לקבל גישה בלתי מורשית לאתר, חשבונות משתמשים או הטכנולוגיה והציוד התומכים באתר;
 2. להציג את האתר במסגרת או להציג קישורים אליו ללא אישור;
 3. להשתמש בכריית נתונים, רובוטים או התקני איסוף נתונים אחרים באתר או דרכו, אלא אם הדבר מותר במפורש במסגרת תנאים אלה;
 4. לפרסם מידע חלקי, שגוי או מטעה, להתחזות לאדם אחר או להציג באופן כוזב את הקשר שלך לאדם או ישות כשלהם;
 5. לחשוף פרטים אישיים של אדם אחר או להטריד, לפגוע או לפרסם חומר שנוי במחלוקת;
 6. למכור, להעביר או להמחות את זכויות השימוש שלך באתר לצד שלישי ללא אישורנו המפורש בכתב;
 7. להציג פרסומות, קישורים או תוכן שיווקי, למעט כפי שמותר באופן ספציפי במסגרת תנאים אלה;
 8. להשתמש באתר באופן בלתי חוקי או לבצע פעולה בלתי חוקית בהקשר לאתר או פעולה אחרת שתוביל להטלת קנסות, עונשים וחבות אחרת על Phonak או אחרים; או
 9. לגשת אל האתר מאזור שיפוט שבו אתר זה אינו חוקי או אסור.


VIII. ההשלכות של הפרת תנאים אלה

אנו שומרים לעצמנו את הזכות להשעות או לסיים את חשבונך ולמנוע ממך גישה לאתר מכל סיבה, לפי שיקול דעתנו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב לספק לך את האתר בעתיד.
אתה אחראי לכל תביעה, עמלה, קנס, עונש וחבות אחרת שיוטלו עלינו או על אחרים כתוצאה מהפרת תנאים אלה על-ידך ומשימושך באתר.


IX. החבות של Phonak

שינויים באתר. אנו עשויים לשנות, להשעות או להשבית כל חלק של האתר בכל עת, כולל במהלך שעות הפעילות או הזמינות של האתר או של כל תכונה, ללא הודעה ומבלי לשאת בחבות.


מחלוקות משתמשים. איננו אחראים לכל מחלוקת או אי-הסכמה בינך לבין כל צד שלישי שעמו קיימת קשר באתר או מחוץ לו. אתה נוטל את מלוא הסיכון הכרוך בקיום קשר עם גורמי צד שלישי. אתה מסכים ליישב מחלוקות ישירות מול הצד השני. אתה משחרר את Phonak מכל תביעה, דרישה ונזקים הקשורים למחלוקות בין משתמשי האתר. בנוסף, אתה מסכים שלא לערב אותנו במחלוקות מעין אלה. בעת השימוש באתר, עליך לנקוט משנה זהירות ולהפעיל שיקול דעת.


מידת הדיוק של תוכן. איננו מבטיחים כי תוכן האתר יהיה מדויק, מהימן, מלא או יסופק במועד. באופן דומה, איננו מבטיחים שכל נתון שיתקבל מספק שירות חיצוני כלשהו יהיה מדויק, מהימן, מלא או יסופק במועד, ואיננו מציגים דבר בנוגע לאיכותם או טבעם של מוצרים או שירותים של צד שלישי שנרכשו דרך האתר. השימוש באתר הוא באחריותך הבלעדית.


אתרים ויישומים של צד שלישי. האתר עשוי להכיל קישורים אל אתרים ויישומים של גורמי צד שלישי. אתה אחראי להעריך אם ברצונך לגשת אליהם או לעשות בהם שימוש. איננו אחראים ולא מעניקים חסות לכל תכונה, תוכן, פרסום, מוצרים או חומרים אחרים המופיעים באתרים או יישומים אחרים. אתה נוטל את מלוא הסיכון ואנו מסירים כל אחריות העולה משימושך בהם.


פונקציונליות של צד שלישי. האתר עשוי לאפשר לך להשתמש בתוכן ופונקציונליות של גורמי צד שלישי. שימושך בתוכן ופונקציונליות מעין אלה כפופים לתנאים וההתניות של גורמי צד שלישי אלה.
איננו מבטיחים ואנו מסירים כל אחריות לתוצאות ספציפיות של השימוש באתר.


הגדרת צדדים משוחררים. צדדים משוחררים כוללים את Phonak וסניפיה, נציגיה, עובדיה, סוכניה, שותפיה ובעלי הרישיונות שלה.


א. הסרת אחריות

אתה מבין ומסכים באופן מפורש: (א) שימושך באתר ובכל מוצר או שירות הזמין בו או דרכו הוא באחריותך הבלעדית, כל מוצר או שירות הזמין באתר או דרכו מסופק "כמו שהוא" ועל בסיס זמינות בלבד והצדדים המשוחררים מסירים במפורש כל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת, כולל וללא הגבלה, אחריות בנוגע למוצרים או שירותים המוצעים על-ידי הצדדים המשוחררים או אנשים אחרים באתר או דרכו, אחריות משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי-הפרה; (ב) הצדדים המשוחררים אינם מתחייבים כי (i) האתר או כל מוצר או שירות הזמין בו או דרכו יעמוד בדרישות או בציפיות שלך, (ii) האתר יפעל ללא הפרעה, ללא עיכוב, יהיה מאובטח או נטול שגיאות, (iii) התוצאות שעשויות להתקבל מהשימוש באתר יהיו מדויקות ומהימנות, וכן (iv) כל שגיאה באתר תתוקן; וכן (ג) אתה נוטל על עצמך את מלוא הסיכון הכרוך בגישה אל כל חומר המתקבל באמצעות הורדה או כל אופן אחר עקב שימוש באתר ועושה זאת על פי שיקול דעתך הבלעדי, ואתה תישא באחריות בלעדית לכל נזק שייגרם למערכת המחשב או ההתקן הנייד שברשותך או לאובדן נתונים כתוצאה מהורדה או שימוש בחומר מעין זה.

ב. הגבלת חבות ושיפוי

אתה מבין ומסכים באופן מפורש כי הצדדים המשוחררים לא יישאו בחבות כלפיך בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי או לדוגמה, כולל וללא הגבלה, נזקים עקב אובדן רווחים, מוניטין, שימוש, נתונים או נזקים לא מוחשיים אחרים (גם אם הצדדים המשוחררים קיבלו הודעה בדבר האפשרות להתרחשות נזקים אלה), הנובעים מ: (i) השימוש או חוסר היכולת להשתמש באתר או בכל מוצר או שירות הזמין בו או דרכו; (ii) עלות הרכישה של מוצרים ושירותים חלופיים הנובעת מכל מוצר, נתון, מידע או שירות שהתקבלו או הודעות שנמסרו או עסקאות שבוצעו דרך האתר או כתוצאה ממנו; (iii) גישה בלתי מורשית, השחתה, שיבוש או שינוי של השידורים או הנתונים שלך; (iv) הצהרות או התנהלות של כל משתמש או צד שלישי באתר; (v) הסתמכותך על תוכן שאנו הפכנו לזמין; או (vi) כל עניין אחר הקשור לאתר. אזורי שיפוט מסוימים אינם מתירים החרגה של תנאי אחריות מסוימים או הגבלה או החרגה של חבות בגין נזקים מקריים או תוצאתיים. אי לכך, ייתכן שחלק מההגבלות האמורות לעיל בפסקה זו לא יחולו עליך.
במלוא המידה המותרת בחוק, החבות המרבית המשותפת של הצדדים המשוחררים, העולה מהאתר או בקשר אליו או לשימושך בתוכן של Phonak, ללא תלות בעילת התביעה (חוזה, עוולה, הפרת אחריות או אחרת) לא תעלה על $100.
אתה מסכים להגן, לשפות ולמנוע כל נזק מהצדדים המשוחררים מפני כל טענה, תביעה או דרישה, כולל וללא הגבלה, שכר טרחה סביר של עורכי דין, הנובעים (i) משימושך או הסתמכותך על תוכן של צד שלישי, (ii) שימושך או הסתמכותך על תוכן של Phonak, או (iii) הפרת תנאים אלה על-ידך. אנו ניידע אותך ללא דיחוי בדבר טענה, תביעה או הליך מעין אלה.


X. תנאים כלליים

תנאים אלה מהווים את מלוא ההסכם המתקיים בינך לבין Phonak בנוגע לשימושך באתר. הימנעות מצדנו לממש או לאכוף כל זכות או הוראה הנכללות בתנאים אלה אינה מהווה ויתור של זכות או הוראה מעין אלה. אם כל הוראה הנכללת בתנאים אלה תיקבע כבלתי חוקית על-ידי בית דין בעל סמכות שיפוט, מסכימים הצדדים כי בית הדין יעניק תוקף לכוונות הצדדים כפי שהן משתקפות בהוראה ושאר ההוראות הנכללות בתנאים אלה יישארו במלוא תוקפן ונפקותן. כותרות הסעיפים הנכללים בתנאים אלה ובמדיניות הפרטיות מיועדות לנוחות בלבד ואינן בעלות תוקף משפטי או חוזי. המילה "כולל" פירושה "כולל ללא הגבלה".


XI. בוררות, ויתור על תביעה ייצוגית וויתור על משפט עם מושבעים

תנאים אלה ומערכת היחסים בינך לבין Phonak יוסדרו בכפוף חוקי מדינת אילינוי בכל הנוגע לכללי ברירת הדין. בכל מחלוקת הקשורה לשימושך באתר, אתה ו-Phonak מסכימים לפנות לבוררות אישית ובלעדית, בכפוף לחוקי American Arbitration Association. כל בוררות מעין זו, במלוא המידה הנדרשת, תתקיים בשיקגו, אילינוי. אתה מתחייב שלא להגיש תביעה כנגד Phonak בכל מסגרת אחרת.
בנוסף, אתה מסכים ומבין כי, ביחס לכל מחלוקת עם הצדדים המשוחררים העולה משימושך באתר או הקשורה אליו או לתנאים אלה:
• אתה מוותר על זכותך למשפט עם חבר מושבעים;
• אתה מוותר על זכותך לשמש כנציג, כעורך דין פרטי או כל תפקיד אחר, או לקחת חלק בכל תביעה ייצוגית הקשורה למחלוקת מעין זו; וכן
• עליך להגיש כל תביעה תוך שנה אחת (1) לאחר מועד התרחשות העילה לתביעה או שהתביעה תהיה אסורה.


פרטי יצירת קשר

Phonak, LLC
4520 Weaver Parkway
Warrenville, IL 60555
info@phonak.com

תאריך כניסה לתוקף: 05/07/2015
תאריך עדכון אחרון:

05/07/2015