בדיקת ביצועי מכשיר השמיעה

מכיוון שהתינוק אינו יכול לספר לך אם מכשירי השמיעה פועלים כהלכה או לא, עליך לקחת חלק פעיל בבדיקת הביצועים. מומלץ לבדוק את המכשירים בסוף כל יום כדי שיהיו מוכנים לפעולה כאשר התינוק מתעורר בבוקר שלמחרת. הרשימה הזו תעזור לך לבצע את הבדיקות בקלות וביעילות

מכשירי שמיעה

  • השתמש בבודק סוללות כדי לוודא שהסוללה טעונה לחלוטין, והחלף תמיד סוללות חלשות.
  • כאשר האוזניה המותאמת אישית מחוברת למכשיר השמיעה, השתמש בצינורית האזנה או בסטטוסקופ האזנה כדי להאזין לכל מכשיר ולכל שילוב מכשירים שבהם משתמש התינוק. לדוגמה, אם התינוק משתמש ביותר מתוכנית אחת או זיכרון אחד למערכת FM, האזן לכל אחד מאלה כדי לבדוק אם יש אות ברור ולא מעוות. אם אתה משתמש במערכת FM בבית, הנח את המיקרופון/המשדר קרוב לרדיו או לטלוויזיה. האזן לאות בשעה שאתה נע בין אזורים שונים בבית כדי לבדוק אם יש הפרעות. כאשר הילד גדל ומתחיל להשתמש בטלפון, תרצה לבדוק גם את האות הזה.
    הערה: אם הילד סובל מאובדן שמיעה חמור או מוחלט, כדאי להחליש את עוצמת הקול לפני בדיקת ההאזנה.
  • בקרת עוצמת הקול במכשירי Phonak עשויה להיות מושבתת או מכוסה כדי למנוע כוונון בטעות. אם מסיבה כלשהי היא לא הושבתה, כדאי שתבדוק שבקרת עוצמת הקול מותאמת להמלצות קלינאי התקשורת.

אוזניות מותאמות אישית

  • ודא שהחלק באוזניה המותאמת אישית שבו נמצא הפתח לתעלת האוזן, נקי משעווה. במידה ויש שעווה, נגב אותה במטלית לחה או השתמש בלולאת שעווה או במברשת כדי להסיר את השעווה. אם האוזניות המותאמות אישית מלוכלכות במידה ניכרת, נגב אותן במטלית לחה. הקפד לא להרטיב את מכשירי השמיעה.
  • בדוק את צינורית האוזניה המותאמת אישית כדי לוודא שאין בה לחות, מכיוון שטיפת מים החוסמת את הצינורית עלולה למנוע מעבר צלילים אל האוזן. אם נראה שיש לחות, נתק את האוזניה המותאמת אישית ממכשיר השמיעה והשתמש במפוח המתאים לייבוש. אם יש פתח אוורור באוזניה המותאמת אישית, יש לנשוף את האוויר דרך פתח זה.
  • יש לבדוק היטב את האוזניה המותאמת אישית ואת הצינורית כדי לוודא שאין סדקים או קרעים. סדקים או קרעים עלולים לגרום למשוב (פידבק) בצורת צפצופים או שריקות. קלינאי התקשורת יכול להחליף בקלות צינורית פגומה. אוזניה מותאמת אישית שנקרעה מצריכה החלפה