הוראות שימוש


 

Phonak Audéo™ Lumity

בדיקת מדריכים למשתמש

 

יישומים
 

בדיקת מדריכים למשתמש

 

אביזרים נלווים
 


בדקו את הוראות השימוש

 

Audéo™ Paradise
 

בדיקת מדריכים למשתמש

 

Audéo Fit™‎


בדקו את המדריכים למשתמש >

 

Audéo Life™‎


בדקו את המדריכים למשתמש >

 

Virto™ Paradise


בדקו את המדריכים למשתמש >

 

CROS Paradise

מדריכים למשתמש עבור מכשירי שמיעה Phonak CROS Paradise


בדקו את המדריכים למשתמש >

 

Naída™ Paradise

מכשיר שמיעה Phonak Naída™ Paradise


בדקו את המדריכים למשתמש >

 

Sky™ Marvel


בדקו את המדריכים למשתמש >

 

Audéo™ Marvel


בדקו את המדריכים למשתמש >

 

Bolero™ Marvel


בדקו את המדריכים למשתמש >

 

Naída™ Marvel


בדקו את המדריכים למשתמש >

 

Naída™ Link M

מדריך למשתמש ב-Naída™ Link M | Phonak


בדקו את המדריכים למשתמש >

 

Sky™ Link M

הוראות למשתמש במכשיר שמיעה Phonak Sky™ Link M


בדקו את המדריכים למשתמש >

 

Lyric™‎


בדקו את המדריכים למשתמש >

 

Vitus™ Vitus+™‎

 

בדקו את המדריכים למשתמש >

 

Roger Focus II

מדריך למשתמש במכשיר שמיעה Roger Focus II - Phonak


בדקו את המדריכים למשתמש >

 

מוצרי דור קודם

 
 
 
 

שימו לב, עותקים מודפסים וגרסאות קודמות של מדריכים למשתמש יסופקו לפי דרישה. יישלח עותק תוך שבעה ימים. צרו קשר עם מפיץ Phonak המקומי אם אינכם מוצאים את המדריך למשתמש שאתם מחפשים. בחרו ארץ כאן כדי לאתר פרטי יצירת קשר מקומיים.