הכנסת מכשיר שמיעה

לקבלת ביצועים אופטימליים, מכשיר השמיעה צריך להיות במיקום הנכון. כדי להכניס את מכשיר השמיעה לאוזן של ילד, בצע את הפעולות הפשוטות הבאות:

  • כבה את המכשיר או בחר בהגדרת עוצמת הקול המינימלית כדי למנוע צפצופים.
  • אחוז את הצינורית קרוב לאוזניה המותאמת אישית בין האגודל לאצבע שלך.
  • קרב את מכשיר השמיעה לאוזן של הילד, הטה אותו מעט קדימה והכנס בזהירות את חלק התעלה של האוזניה המותאמת אישית לתוך תעלת האוזן.
  • לאחר שהחלק של התעלה במקומו, סובב את האוזניה המותאמת אישית לאחור כך שהיא תיכנס לאוזן החיצונית והדק את המכשיר מאחורי האוזן בזהירות כדי לא לכופף את הצינורית. תוכל לבדוק שהמכשיר במקום הנכון על-ידי מעבר עם האצבע על קו המתאר של האוזן כדי לוודא התאמה טובה.
  • עכשיו תוכל להפעיל את המכשיר ולכוונן את המכשיר לעוצמת הקול הרצויה. במקרים מסוימים, בקרת עוצמת הקול עשויה להיות מושבתת על-ידי קלינאי התקשורת.

הערה: בעת הסרת המכשיר, הקפד לאחוז באוזניה המותאמת אישית ולהוציא אותה בעדינות, ולא למשוך בצינורית.

להתאמה ובטיחות מיטביות השתמש באחד מהפתרונות מסעיף עצות שימושיות.