גורמים לאובדן שמיעה

מידע מקיף על הסיבות לאובדן שמיעה

Learning about the causes of hearing loss and the type of hearing loss you or a loved one could be experiencing, is the first step towards finding solutions that allow life to be lived to the fullest. Experiencing hearing loss - whatever the cause or extent - isn’t pleasant, but there is good news: thanks to modern hearing aid technology, hearing loss is a treatable condition.

Hearing loss can be categorized according to the severity and type of hearing loss, if it was present at birth or acquired later in life and if it affects one or both ears.

Hearing loss occurs when part of the ear is unable to function properly. This could be as a result of a problem or problems in the outer, middle, inner ear. If the issue lies in the outer or middle ear, we refer to the hearing loss as conductive. If the issue is in the inner ear it is called a sensorineural hearing loss. A hearing loss which involves an element of both conductive and sensorineural is called a mixed hearing loss.

Causes in the outer or the middle ear (Conductive hearing loss)

Hearing loss caused by issues in the outer ear or the middle ear is called conductive hearing loss. Most outer and middle ear problems can be treated with medication or surgery. The most common causes of hearing loss caused by the outer or middle ear are

 • Occluding earwax in the ear
 • Ear infection (e.g. otitis media)
 • Fluid behind the eardrum
 • Inflammation
 • Perforation of the eardrum
 • Otosclerosis (a stiffening of the bones in the middle ear)
 • Deformations of the ear canal
 • A foreign object in the ear canal

Causes in the inner ear (Sensorineural hearing loss)

Hearing loss caused by issues with the inner ear is called sensorineural hearing loss. Most hearing issues arise in the inner ear, when hair cells become damaged. When the hair cells are damaged, often as a result of years of loud noise exposure and aging, it can affect the transmission of signals to the auditory nerves. Usually, inner ear hearing loss cannot be corrected medically, however hearing difficulties can be improved with hearing aids. The most common causes of sensorineural hearing loss are

 • The natural aging process (presbycusis)
 • Exposure to loud noise
 • Some types of medication (ototoxic drugs)
 • Skull fractures or other head injuries
 • Genetics
 • Illnesses (e.g. Ménière’s disease, Diabetes, ...)
 • Inner ear malformations

To learn more please refer to our section on the types of hearing loss.

ללמוד ולהבין את הגורמים וסוג אובדן השמיעה שלך או של אדם קרוב, הינם הצעד הראשון לקראת מציאת פתרונות מתקדמים שיעזרו לחיות את החיים במלואם.

אובדן שמיעה, ללא תלות בגורם או בחומרה, אינו דבר נעים. יחד עם זאת, הודות לטכנולוגיה החדשנית של מכשירי שמיעה, אובדן שמיעה הוא מצב שניתן לטיפול ולרוב בקלות יחסית.

אובדן שמיעה מסווג לשתי קטגוריות: הראשונה הינה אובדן שמיעה מולד, כלומר אובדן שמיעה מרגע הלידה שנובע מגורמים כמו גנטיקה או לידה מוקדמת. השנייה הינה אובדן שמיעה נרכש, המתרחש במהלך החיים, ולרוב נוצר כתוצאה של מחלה או נזק לאוזן.

למרות שלמעשה אנחנו שומעים בעזרת המוח, אובדן שמיעה מתרחש כאשר חלק מסוים של האוזן (האוזן החיצונית, התיכונה או הפנימית) ניזוק או שאינו יכול לפעול באופן תקין, כלומר- אינו יכול להעביר אותות של צלילים אל המוח באופן רגיל.

האוזן החיצונית

מדובר במקרים קלים לרוב ובדרך כלל ניתנים לטיפול. הם כוללים בעיות כמו: פקקי שעווה ודלקות בתעלת השמע.

האוזן התיכונה

דלקות, נוזלים מאחורי עור התוף, נקבים בעור התוף וטרשת האוזן (התקשות של העצמות באוזן התיכונה) הם הגורמים הנפוצים ביותר לבעיות באוזן התיכונה. מרבית הבעיות באוזן החיצונית ובאוזן התיכונה ניתנות לתיקון באמצעות תרופות או ניתוח.

האוזן הפנימית

מדובר בגורם למרבית בעיות השמיעה. הגורם הנפוץ ביותר הינו תהליך ההזדקנות הטבעי, אבל רעש חזק, סוגים מסוימים של תרופות או שברים בגולגולת עלולים אף הם להשפיע על השמיעה. תאי שיער עדינים באוזן הפנימית ניזוקים ומשפיעים על העברת האותות אל עצבי השמיעה. בדרך כלל, אובדן שמיעה באוזן הפנימית אינו ניתן לטיפול רפואי אבל כן ניתן לתיקון עם מכשירי שמיעה.

Online hearing test

Online hearing test

Get an indication of your hearing loss with our three-minute online hearing test

Learn More

Find an expert near you

Find an expert near you

Get a better understanding of your hearing loss by visiting an audiologist or hearing clinic in your area

Find an expert