Sky™ Marvel

שימו לב, עותקים מודפסים וגרסאות קודמות של מדריכים למשתמש יסופקו לפי דרישה. יישלח עותק תוך שבעה ימים. צרו קשר עם מפיץ Phonak המקומי אם אינכם מוצאים את המדריך למשתמש שאתם מחפשים. בחרו ארץ כאן כדי לאתר פרטי יצירת קשר מקומיים.

 

 

Phonak Sky M-PR

כיצד לחבר את מכשירי השמיעה ל-iPhone

 

כיצד לחבר את מכשירי השמיעה ל-Android 

 

כיצד לנקות  מכשיר שמיעה עם אוזניה אישית

 
 

Phonak Sky M-M

כיצד לחבר את מכשירי השמיעה ל-iPhone

 

כיצד לחבר את מכשירי השמיעה ל-Android 

 

כיצד לנקות  מכשיר שמיעה עם אוזניה אישית

 
 

Phonak Sky M-SP

כיצד לחבר את מכשירי השמיעה ל-iPhone

 

כיצד לחבר את מכשירי השמיעה ל-Android 

 

כיצד לנקות  מכשיר שמיעה עם אוזניה אישית