Audéo™ Marvel

שימו לב, עותקים מודפסים וגרסאות קודמות של מדריכים למשתמש יסופקו לפי דרישה. יישלח עותק תוך שבעה ימים. צרו קשר עם מפיץ Phonak המקומי אם אינכם מוצאים את המדריך למשתמש שאתם מחפשים. בחרו ארץ כאן כדי לאתר פרטי יצירת קשר מקומיים.

 

 

Phonak Audéo M-R

כיצד לחבר את מכשירי השמיעה ל-iPhone

 

כיצד לחבר את מכשירי השמיעה ל-Android

 

כיצד לנקות מכשיר שמיעה עם מקלט RIC

 

כיצד להחליף את כיפת הסיליקון

 

כיצד להחליף את מסנן השעווה CeruShield של המקלט

 

כיצד להחליף את ה-CeruStop באוזניה מותאמת אישית

 

Phonak Audéo M-RT

כיצד לחבר את מכשירי השמיעה ל-iPhone

 

כיצד לחבר את מכשירי השמיעה ל-Android

 

כיצד לנקות מכשיר שמיעה עם מקלט RIC

 

כיצד להחליף את כיפת הסיליקון

 

כיצד להחליף את מסנן השעווה CeruShield של המקלט

 

כיצד להחליף את ה-CeruStop באוזניה מותאמת אישית

 

Phonak Audéo M-312

כיצד לחבר את מכשירי השמיעה ל-iPhone

 

כיצד לחבר את מכשירי השמיעה ל-Android

 

כיצד לנקות מכשיר שמיעה עם מקלט RIC

 

כיצד להחליף את ה-CeruStop באוזניה מותאמת אישית

 

כיצד להחליף את כיפת הסיליקון

 

כיצד להחליף את מסנן השעווה CeruShield של המקלט

 

Phonak Audéo M-312T

כיצד לחבר את מכשירי השמיעה ל-iPhone

 

כיצד לחבר את מכשירי השמיעה ל-Android

 

כיצד לנקות מכשיר שמיעה עם מקלט RIC

 

כיצד להחליף את ה-CeruStop באוזניה מותאמת אישית

 

כיצד להחליף את כיפת הסיליקון

 

כיצד להחליף את מסנן השעווה CeruShield של המקלט

 

Phonak Audéo M-13T

כיצד לחבר את מכשירי השמיעה ל-iPhone

 

כיצד לחבר את מכשירי השמיעה ל-Android

 

כיצד לנקות מכשיר שמיעה עם מקלט RIC

 

כיצד להחליף את ה-CeruStop באוזניה מותאמת אישית

 

כיצד להחליף את כיפת הסיליקון

 

כיצד להחליף את מסנן השעווה CeruShield של המקלט