שיחות זוהרות עם Lumity

 

Phonak Lumity, עם טכנולוגיית SmartSpeech™‎ הייחודית של פונאק לשיפור הבנת דיבור¹


היכולת של אדם לקוי שמיעה להשתתף באופן מלא בשיחות, דומה לניצוץ של אור בחשכה. היכולת לשמוע ולהבין שיחות סביבכם יכולה להאיר את כל עולמכם. זה המקום שבו Phonak Audéo Lumity™‎ זוהר באמת. הוא מתמקד בשיפור הבנת דיבור באמצעות טכנולוגיית SmartSpeech™‎ הייחודית של Phonak1 עכשיו תוכלו ליהנות משיחות אפילו במצבי האזנה מאתגרים¹.

Phonak Audéo Lumity - מכשיר שמיעה שמספק הבנת דיבור ושמיעה קלה יותר
PH_Pic_Audeo-L-R-QuietTalkingBarista_01.jpg
 

לשמוע את המלצר גם כשהוא מדבר בשקט. 

כי לא משנה מי מדבר.
שיחות זוהרות עם Lumity.

 
Phonak Audéo Life Lumity - מכשיר שמיעה עמיד במים עם טיפות מים **Virto P-312 בלבד
***בהשוואה ל-Phonak Audéo Marvel
****מעקב - משמעותו מודעות לשיחה שהמשתמש יתייחס אליה
*****בעת שימוש במערכת CROS לעומת מצב ללא עזרים


¹.Appleton, J. (2020) AutoSense OS 4.0 - significantly less listening effort and preferred for speech intelligibility. Phonak Field Study News retrieved from 
www.phonakpro.com/evidence, accessed February, 2022.
Latzel, M & Hobi, S (2022) ActiveVent™ Receiver provides benefit of open and closed acoustics for better speech understanding in noise and naturalness of own voice perception. Phonak Field Study News retrieved from www.phonakpro.com/evidence, accessed May 2022
Thibodeau L. M. (2020) Benefits in Speech Recognition in Noise with Remote Wireless Microphones in Group Settings. Journal of the American Academy of Audiology, 31(6), 404–411.
² Stewart, E. & Woodward, J. (2021).‎ Out of the (Head) Shadow: A Systematic Review of CROS/BiCROS Literature.‎ The Hearing Review, 28(8), 22-25.‎ מתוך https://www.hearingreview.com/inside-hearing/research/head, גישה 7 באוקטובר, 2021.

iOS®‎ הוא סימן מסחרי רשום או סימן מסחרי של Cisco Systems, Inc.‎ ו/או החברות המסונפות לה בארצות הברית ובארצות מסוימות אחרות.
Android הוא סימן מסחרי של Google LLC.
הסימן המסחרי והסמלים של Bluetooth®‎ הם סימנים מסחריים רשומים בבעלות Bluetooth SIG, Inc.‎, וכל שימוש בסימנים אלה על-ידי Sonova AG נעשה ברישיון.