אביזרים

Phonak TV Connector

כיצד להתקין את TV Connector

 
 

™Phonak PartnerMic

כיצד להשתמש ב-Phonak PartnerMic™‎

 
 

Roger Select™ iN

כיצד להשתמש ב-Roger Select