Audéo Paradise

שימו לב, עותקים מודפסים וגרסאות קודמות של מדריכים למשתמש יסופקו לפי דרישה. יישלח עותק תוך שבעה ימים. צרו קשר עם מפיץ Phonak המקומי אם אינכם מוצאים את המדריך למשתמש שאתם מחפשים. בחרו ארץ כאן כדי לאתר פרטי יצירת קשר מקומיים.

 

 

Phonak Audéo P-R

כיצד להחליף את הכיפה

 

כיצד להחליף את הפילטר מסוג CeruShield של המקלט

 

כיצד להחליף את הפילטר מסוג -CeruStop במבנה מותאם אישית

 
 

כיצד לנקות מכשיר שמיעה RIC

 

כיצד להשתמש במטען מסוג Mini של Phonak

 

Phonak Audéo P-RT

כיצד לנקות מכשיר שמיעה RIC

 

כיצד להשתמש במטען מסוג Mini של Phonak

 

כיצד להחליף את הכיפה

 

כיצד להחליף את הפילטר מסוג CeruShield של המקלט

 

כיצד להחליף את הפילטר מסוג -CeruStop במבנה מותאם אישית

 
 

Phonak Audéo P-312

כיצד לנקות מכשיר שמיעה RIC

 

כיצד להחליף את הפילטר מסוג -CeruStop במבנה מותאם אישית

 

כיצד להחליף את הכיפה

 

כיצד להחליף את הפילטר מסוג CeruShield של המקלט

 

Phonak Audéo P-13T

כיצד לנקות מכשיר שמיעה RIC

 

כיצד להחליף את הפילטר מסוג -CeruStop במבנה מותאם אישית

 

כיצד להחליף את הכיפה

 

כיצד להחליף את הפילטר מסוג CeruShield של המקלט