פתרון בעיות במכשירי שמיעה

Hearing Aids Troubleshooting Infographic


Each part of the amplification system needs to be cared for and properly maintained. Hearing aid care and maintenance should be discussed during the fitting appointment. Usually the audiologist will provide a “hearing aid care kit” for your child along with the hearing aids.These kits consist of accessories which can extend a hearing aid’s life expectancy and provide for long-term trouble-free functioning.
 

If you notice that your child’s hearing aid does not sound like it should, there are several steps you can take to figure out the problem.

1. Check the battery or replace it.

2. Remove the earmold tubing from the earhook.
Listen to the hearing aid and see if it works.
If it does, the problem is in the earmold or tubing.
If it still doesn’t work, the problem is in the hearing aid.

3. Soak the earmold and tube in soapy water
and blow out the tubing using the bulb syringe.
Make sure the tubing is completely dry before
putting it back together.

4. Put the hearing aid in the drying container for a day.
If it still doesn’t work, may have to be sent for repair.
Contact your audiologist for repair services
and the possibility of a loaner.
 

Hearing aids are very sensitive electronic devices. Even the humidity in the air is enough to cause hearing aid problems over time. It is not uncommon for hearing aids to be repaired two or three times a year. Taking care of the hearing aids properly can help reduce the number of times that the hearing aid has to be repaired.

כל חלק במערכת ההגברה מצריך טיפול ותחזוקה נאותה. בפגישת ההתאמה אמורים לדון בטיפול והתחזוקה של מכשיר השמיעה. בדרך כלל קלינאי התקשורת יספק ערכת טיפול במכשירי השמיעה לילדך ביחד עם מכשירי השמיעה. ערכות אלו כוללות אביזרים שיכולים להאריך את חיי מכשירי השמיעה ולאפשר תפקוד ארוך טווח ללא בעיות.

אם מבחינים שמכשיר השמיעה של ילדך אינו נשמע כפי שהוא צריך להישמע, תוכל לנקוט במספר צעדים כדי לנסות להבין את הבעיה.

  • יש לבדוק את הסוללה או אפשר להחליף אותה.
  • יש להסיר את ההוק מהאוזניה המותאמת אישית. יש להאזין למכשיר השמיעה ולבדוק אם הוא פועל. אם כן, הבעיה היא באוזניה המותאמת אישית או בצינורית. אם הוא עדיין לא פועל, הבעיה במכשיר השמיעה.
  • יש להשרות את האוזניה המותאמת אישית ואת הצינורית במי סבון ולנשוף החוצה דרך הצינורית באמצעות מזרק מפוח. יש לוודא שהצינורית יבשה לחלוטין לפני חיבור החלקים יחד.
  • יש להכניס את מכשיר השמיעה למיכל הייבוש למשך יום. אם מכשיר השמיעה עדיין לא פועל, ייתכן שיהיה עליך לשלוח אותו לתיקון. יש לפנות לקלינאי תקשורת כדי לברר על שירות תיקונים ועל אפשרות למכשיר חלופי בהשאלה.

מכשירי שמיעה הם התקנים אלקטרוניים רגישים מאוד. אפילו הלחות באוויר מספיקה כדי לגרום לבעיות במכשירי שמיעה לאורך זמן. די נפוץ שמכשירי שמיעה דורשים תיקון פעמיים או שלוש בשנה. טיפול נאות במכשירי השמיעה יכול לעזור לצמצם את מספר הפעמים שמכשיר השמיעה יהיה זקוק לתיקון.