צפייה ולימוד

iPhone

כיצד לחבר את מכשירי השמיעה ל-iPhone

 

כיצד לחבר מכשירי שמיעה נטענים ליישום myPhonak ב-iPhone

 

כיצד לחבר מכשירי שמיעה שאינם נטענים ליישום myPhonak ב-iPhone

 

טלפון חכם של Android

כיצד לחבר את מכשירי השמיעה ל-Android

 

כיצד לחבר מכשירי שמיעה נטענים ליישום myPhonak ב-Android

 

כיצד לחבר מכשירי שמיעה שאינם נטענים ליישום myPhonak ב-Android

 

אביזרים של מכשירי שמיעה

כיצד להתקין את TV Connector

 

כיצד להשתמש ב-Phonak PartnerMic™‎

 

כיצד להשתמש ב-Roger Select

 

יישום myPhonak

כיצד לחבר מכשירי שמיעה נטענים ליישום myPhonak ב-iPhone

 

כיצד לחבר מכשירי שמיעה נטענים ליישום myPhonak ב-Android

 

כיצד לחבר מכשירי שמיעה שאינם נטענים ליישום myPhonak ב-iPhone

 

כיצד לחבר מכשירי שמיעה שאינם נטענים ליישום myPhonak ב-Android

 

How to use the myPhonak app as Remote Control

 

כיצד להגדיר את יישום myPhonak לתמיכה מרחוק
 

 

How to use myPhonak Health with Audéo Fit hearing aids

 

How to use myPhonak Health with Phonak Paradise rechargeable hearing aids

 
 

טיפול ותחזוקה

מכשיר שמיעה עם רסיבר בתעלת האוזן (RIC)

כיצד לנקות מכשיר שמיעה עם מקלט RIC

כיצד להחליף את הכיפה

כיצד להחליף את מסנן השעווה CeruShield של המקלט

כיצד להחליף את ה-CeruStop באוזניה מותאמת אישית

 

מכשיר שמיעה מאחורי האוזן (BTE)

כיצד לנקות מכשיר שמיעה עם אוזנייה 

כיצד לנקות מכשיר שמיעה עם צינורית דקה

 

מכשיר שמיעה תוך אוזני (ITE)

כיצד לנקות מכשיר שמיעה מותאם אישית