Audéo™ Lumity

שימו לב, עותקים מודפסים וגרסאות קודמות של מדריכים למשתמש יסופקו לפי דרישה. יישלח עותק תוך שבעה ימים. צרו קשר עם מפיץ Phonak המקומי אם אינכם מוצאים את המדריך למשתמש שאתם מחפשים. בחרו ארץ כאן כדי לאתר פרטי יצירת קשר מקומיים.

 

 

Phonak Audéo L-R

Phonak Audéo L-R/RT

Phonak Audéo L-RL

סרטוני הדרכה

Phonak Audéo L-R

כיצד לחבר את מכשירי השמיעה ל-iPhone

 

כיצד לחבר את מכשירי השמיעה ל-Android 

 

כיצד לחבר את יישום myPhonak ב-iPhone למכשירי שמיעה נטענים

 

כיצד לחבר את יישום myPhonak ב-Android למכשירי שמיעה נטענים

 

כיצד להחליף את הכיפה

 

כיצד להחליף את הפילטר מסוג CeruShield של הרמקול

 

Phonak Audéo L-RT

כיצד לחבר את מכשירי השמיעה ל-iPhone

 

כיצד לחבר את מכשירי השמיעה ל-Android 

 

כיצד לחבר את יישום myPhonak ב-iPhone למכשירי שמיעה נטענים

 

כיצד לחבר את יישום myPhonak ב-Android למכשירי שמיעה נטענים

 

כיצד להחליף את הכיפה

 

כיצד להחליף את הפילטר מסוג CeruShield של הרמקול

 

Phonak Audéo L-RL

כיצד לחבר את מכשירי השמיעה ל-iPhone

 

כיצד לחבר את מכשירי השמיעה ל-Android 

 

כיצד לחבר את יישום myPhonak ב-iPhone למכשירי שמיעה נטענים

 

כיצד לחבר את יישום myPhonak ב-Android למכשירי שמיעה נטענים

 

כיצד להחליף את הכיפה

 

כיצד להחליף את הפילטר מסוג CeruShield של הרמקול