Virto™ Paradise

שימו לב, עותקים מודפסים וגרסאות קודמות של מדריכים למשתמש יסופקו לפי דרישה. יישלח עותק תוך שבעה ימים. צרו קשר עם מפיץ Phonak המקומי אם אינכם מוצאים את המדריך למשתמש שאתם מחפשים. בחרו ארץ כאן כדי לאתר פרטי יצירת קשר מקומיים.

 

 

Phonak Virto P-Titanium

כיצד לנקות מכשיר שמיעה מותאם אישית

 
 

Phonak Virto P-10 NW O

כיצד לנקות מכשיר שמיעה מותאם אישית

 
 

Phonak Virto P-312 NW O

כיצד לנקות מכשיר שמיעה מותאם אישית

 
 

Phonak Virto P-312

כיצד לנקות מכשיר שמיעה מותאם אישית