יישומים

יישום myPhonak

כיצד לחבר מכשירי שמיעה נטענים ליישום myPhonak ב-iPhone

 

כיצד לחבר מכשירי שמיעה נטענים ליישום myPhonak ב-Android

 

כיצד לחבר מכשירי שמיעה שאינם נטענים ליישום myPhonak ב-iPhone

 

כיצד לחבר מכשירי שמיעה שאינם נטענים ליישום myPhonak ב-Android

 

How to use the myPhonak app as Remote Control

 

כיצד להגדיר את יישום myPhonak לתמיכה מרחוק

 

How to use myPhonak Health with Audéo Fit hearing aids
 

 

How to use myPhonak Health with Phonak Paradise rechargeable hearing aids

 

יישום myPhonak Junior

כיצד לחבר מכשירי שמיעה נטענים ליישום myPhonak ב-iPhone

 

כיצד לחבר מכשירי שמיעה נטענים ליישום myPhonak ב-Android

 

כיצד לחבר מכשירי שמיעה שאינם נטענים ליישום myPhonak ב-iPhone

 

כיצד לחבר מכשירי שמיעה שאינם נטענים ליישום myPhonak ב-Android

 

יישום myRogerMic