יישומים

יישום myPhonak

כיצד לחבר מכשירי שמיעה נטענים ליישום myPhonak ב-iPhone

 

כיצד לחבר מכשירי שמיעה נטענים ליישום myPhonak ב-Android

 

כיצד לחבר מכשירי שמיעה שאינם נטענים ליישום myPhonak ב-iPhone

 

כיצד לחבר מכשירי שמיעה שאינם נטענים ליישום myPhonak ב-Android

 

כיצד להגדיר את יישום myPhonak לתמיכה מרחוק

 

כיצד להגדיר את יישום myPhonak עבור "יומן שמיעה"

 

כיצד להשתמש ב"מכשירי השמיעה שלי" ביישום myPhonak