תמיכה ביישום myPhonak

הורד

הפונקציה של תמיכה מרחוק ויומן שמיעה זמינה אך ורק בארצות אוסטרליה, קנדה, ארה"ב, בריטניה, אירלנד, צרפת, ספרד, איטליה, גרמניה ושווייץ.
הורדת היישום מהווה אישור מצדכם לכך שאם טרם הגעתם לגיל 16, ההורה או האפוטרופוס שלכם נותן הסכמתו לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות.

כדי לעיין בהוראות השימוש, יש להתקין את Adobe Acrobat Reader. להורדה, בקרו באתר Adobe.com. לקבלת עותק מודפס בחינם של הוראות השימוש, נא לפנות לנציג המקומי של היצרן. יישלח עותק תוך 7 ימים.

הסברי "כיצד לבצע"

התחלה בפעילות תמיכה מרחוק

כיצד להזין משוב ביומן השמיעה

קבלת מענה למשוב שלכם

קבלת הודעה ישירה מקלינאי התקשורת

הגדרת היישום myPhonak

Apple, הלוגו של Apple‏, iPhone‏, iPad ו-iOS הם סימנים מסחריים של Apple Inc.‎, הרשומים בארה"ב ובארצות אחרות.
Android‏, Google Play והלוגו של Google-Play הם סימנים מסחריים של Google Inc.‎.