הודעת הפרטיות

עדכון אחרון: 10.05.2022

הודעת פרטיות זו מתארת את אופן האיסוף והעיבוד של הנתונים האישיים שלך, בהקשר לשימוש במכשירי השמיעה שלך ("HD"). בהקשר זה, הודעת פרטיות זו מכסה את עיבוד הנתונים האישיים שלך, המתבצע באמצעות היישום myPhonak ("היישום לנייד") או פורטל האינטרנט myPhonak ("פורטל האינטרנט") בשילוב עם כל טכנולוגיה קשורה, לצורך גישה או שימוש אחר ביישום לנייד, כמתואר להלן. עיבוד הנתונים האישיים שלך תואם, בהתאם לארץ שלך, לדרישות החוק המקומי, לרבות Federal Data Protection Act ("FDPA") של שווייץ, תקנה (EU) 2016/679 של הפרלמנט האירופי והמועצה מתאריך 27 באפריל 2016 ("GDPR") או Health Insurance Portability and Accountability Act משנת 1996 ("HIPAA") בדבר הנתונים האישיים שלך המוגדרים כמידע בריאותי מוגן.

הודעת פרטיות זו עשויה להתעדכן מעת לעת. במקרה כזה, אנו ניידע אותך שבוצעו שינויים בהודעת פרטיות זו והתאריך "עדכון אחרון" שבראש מסמך זה ישונה. מומלץ לעיין מעת לעת בגרסה העדכנית ביותר של הודעת פרטיות זו.

1. מי אנו

Sonova AG, Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Switzerland‏ (www.sonova.com), (“Sonova AG”) פועלת בתור בקר לצורך העיבוד המפורט בסעיף הבא.

קלינאי התקשורת שלך ("HCP") עשוי לפעול אף הוא בתור בקר לצורך העיבוד המתואר בסוף הסעיף להלן.

2. הנתונים האישיים שאנו אוספים ממך, ומדוע


2.1 נתונים אישיים הנאספים ביישום לנייד 

Sonova AG מעבדת את הנתונים האישיים שלך למטרות הבאות:

על בסיס הסכמתך (עיבוד מעין זה אינו חובה ויתבצע רק אם תסכים ותאשר אותו):

 • ניהול פרטי חשבון הלקוח שלך: פרטי החשבון שלך (שם פרטי (אופציונלי), שם משפחה (אופציונלי), דוא"ל, סיסמה, ארץ), פרטי מכשיר השמיעה והאביזרים שלך (מספר סידורי, סוג מכשיר שמיעה, מזהה דגם).
 • לאפשר לך לגשת אל הנתונים הבריאותיים שלך ולהציג אותם ביישום לנייד - עיבוד זה מחייב אותך ליצור חשבון ופרטי כניסה: נתונים בריאותיים (ספירת צעדים, רמות פעילות, משך הרכבה, משך זמן בסביבות אקוסטיות שונות, משך הזרמה, קצב לב, מרחק, יעדי צעדים ומשך הרכבה, תקופות טעינה), פרטי מכשיר שמיעה (כגון מספר סידורי וצד שמיעה), פרטי החשבון שלך (שם פרטי, שם משפחה, דוא"ל, סיסמה וארץ).
 • איסוף מידע לגבי השימוש במכשיר השמיעה לצורך שיפור המוצר: פרמטרים נוספים הקשורים לבריאות.
 • הבנת הנתונים הדמוגרפיים וההעדפות שלך בנוגע לשימוש ביישום לנייד: מיקומך, כגון עיר/אזור/ארץ (Sonova לא תאחסן את פרטי המיקום של המשתמשים ולא תהיה לה אפשרות לעקוב אחריהם בכל דרך), פרטי טלפון (לדוגמה, מותג, דגם, פרטי מערכת הפעלה, פלטפורמה ושפה), אינטראקציה בסיסית עם היישום לנייד (לדוגמה, פתיחה ראשונה של היישום לנייד, מעברים בין מסכים ופעולות ביישום לנייד, כגון לחצנים, מחוונים ותכונות), גרסת היישום לנייד.
 • שליחת סקר שביעות רצון אל היישום לנייד שלך (באמצעות Survey Monkey): טווח גילאים, ארץ וסוג מכשיר שמיעה.

על בסיס ביצוע החוזה שלך (פעולות עיבוד אלה הכרחיות משום שהן נדרשות לשיפור חווית השמיעה שלך וכדי להבטיח תפקוד תקין של מכשיר השמיעה והיישום לנייד שלך):

 • להבטיח שמכשיר השמיעה והיישום לנייד שלך פועלים כמתוכנן ומאפשרים לך לבצע התאמות במכשיר השמיעה: נתונים שקלינאי התקשורת מאחסן במכשיר השמיעה שלך (תאריך לידה, גיל, מין, אודיוגרמה), פרטים מזהים של מוצר מכשיר השמיעה (שם מוצר, סוג מכשיר שמיעה, גרסת מכשיר שמיעה, מותג ראשי, תווית פרטית, רמת מחיר, סוג סוללה, סוג מכשיר, אפשרויות מכשיר, גרסת קושחה, גרסת חומרה), הגדרות התאמה אישיות (לרבות שינויי התאמה אישיים והגדרות מותאמות אישית, אם יש).
 • לספק לך תוכן אינפורמטיבי נוסף (לדוגמה, הנחיות והדרכות) במטרה לשפר את חווית השימוש שלך במכשיר השמיעה וביישום לנייד: פרטי החשבון שלך (שם פרטי, שם משפחה, דוא"ל, סיסמה, ארץ).

על בסיס המחויבות החוקית שלנו:

 • ניטור ביצועי מכשיר השמיעה והבטחת פעולה תקינה ואבטחה (מעקב לאחר השיווק): התחברות למכשיר השמיעה (לדוגמה, סטטוס חיבור, מזהה מוצר, פרטי גילוי, פרטי התאמה, פרטי חיבור מפורטים), תקופות טעינה, מידע לגבי קריסות של היישום לנייד וכשלים אחרים של היישום לנייד, יומן רישום טכני של אירועים ביישום לנייד (כגון אירועים לצורך זיהוי ואבחון של בעיות ביצועים, אבטחה ואחרות, שעשויים לחייב כתובת IP).

על בסיס האינטרס הלגיטימי שלנו:

 • ליצור אתך קשר (לדוגמה, סקרים לגבי משוב על מוצרים או כל תקשורת אחרת הנוגעת לבקשות מחקר, הודעות דרך היישום לנייד) למטרות מחקר שוק, ניתוח ופיתוח מוצרים: פרטי החשבון שלך (שם פרטי, שם משפחה, דוא"ל, ארץ). 

קלינאי התקשורת שלך מעבד את הנתונים האישיים שלך למטרה הבאה, על בסיס ביצוע החוזה שלך:

 • התאמת מכשיר השמיעה שלך מרחוק באמצעות שירות תמיכה מרחוק על בסיס RID: נתונים המאוחסנים במכשיר השמיעה שלך (תאריך לידה, גיל, מין, אודיוגרמה), פרטים מזהים של מוצר מכשיר השמיעה (שם מוצר, סוג מכשיר שמיעה, גרסת מכשיר שמיעה, מותג ראשי, תווית פרטית, רמת מחיר, סוג סוללה, סוג מכשיר, אפשרויות מכשיר, גרסת קושחה, גרסת חומרה), שם מכשיר Bluetooth, מספר סידורי, מפתח התאמת מכשיר שמיעה, רישום השימוש במכשיר השמיעה (מונה אתחולים, התאמות, משך הפעלה מאז ההתאמה הראשונה/אחרונה, משך שימוש בכל מצב אקוסטי, משך הפעלה, תיקונים, מספר מחזורי טעינה), תצורת התאמה של מכשיר השמיעה ונתונים תפעוליים אחרים (מזהה הרישום או סטטוס הרישום שלך לשירות, כתובת ה-IP שלך, מאגר מספרי RID במכשיר השמיעה שלך).

2.2 נתונים אישיים הנאספים בפורטל האינטרנט

על-ידי גישה אל פורטל האינטרנט ויצירת חשבון הלקוח שלך ו/או גישה אליו, הנתונים האישיים שלך מעובדים על-ידי Sonova AG למטרות הבאות:

 • ניהול חשבון הלקוח שלך (יצירת חשבון הלקוח שלך, לאפשר רישום עצמי של חשבונך, לאפשר לך למחוק את חשבונך) על בסיס הסכמתך: כתובת הדוא"ל שלך, נתוני הזיהוי שלך (שם, שם משפחה, מין, תאריך לידה), כתובת, מספר טלפון.
 • ניהול פרטי מכשיר השמיעה שלך המשויכים לחשבונך, על בסיס האינטרס הלגיטימי שלנו: מספר סידורי של מכשיר השמיעה, משך הרכבת מכשיר השמיעה.
 • לשלוח לך ידיעונים בדוא"ל ו/או דוא"ל עתידי בנושא מחקר שוק, על בסיס הסכמתך: כתובת הדוא"ל שלך.

3. כיצד אנו משתפים את הנתונים האישיים שלך

הנתונים האישיים שלך יעובדו בהתאם להוראות שאנו נספק לעובדינו שקיבלו את ההכשרה הנחוצה בתחום הגנת הנתונים ושאנו מטילים עליהם חובת שמירה על סודיות.

ייתכן שהנתונים האישיים שלך יימסרו גם לגורמים הבאים:

 • חברות אחרות בקבוצת החברות שלנו, כגון חברות בנות שלנו, אשר כולן נדרשות להגן על נתונים אישיים בהתאם לחוקים החלים בדבר הגנה על פרטיות ונתונים;
 • שותפים עסקיים, קבלנים וספקי צד שלישי שלנו. גורמי צד שלישי אלה מעבדים רק את הנתונים האישיים הנחוצים לצורך השירותים שהם מספקים לנו, בהתאם להוראותינו ותוך ציות לדרישותינו בדבר פרטיות ואבטחה.
 • ארגונים וגופים ציבוריים אחרים, רשויות פיקוח ובקרה, לרבות סוכנויות אכיפת חוק, כפי שיידרש על-פי חוק.

על-ידי שימוש ביישום לנייד ו/או בפורטל האינטרנט, ישותפו רק נתונים אישיים הנחוצים למטרות הבאות:

 • Microsoft Azure: אספקת אירוח של השירותים שלנו בפלטפורמת ענן.
 • Salesforce, Inc: אספקת חשבונות לקוח וניהול מסד נתוני החשבונות.
 • Twilio, Xirsys: ניהול השירות WebRTC ואספקת תמיכה טכנית.
 • Google Analytics: ניתוח נתונים.
 • Google Firebase: ניתוח נתוני קריסה, קביעת תצורה מרחוק והודעות דחיפה.
 • Momentive Europe UC (Survey Monkey): משמש לאיסוף סקרי שביעות רצון של משתמשים.
 • Adobe Marketing Cloud: למטרות קמפיינים שיווקיים דרך פורטל האינטרנט.

לפני שנמסור נתונים אישיים לגורמי צד שלישי שאינם רשומים לעיל, נבקש במפורש את הסכמתך. יחד עם זאת, אם נהיה מחויבים למסור נתונים אישיים ללא הסכמך, אנו נמסור רק את הנתונים האישיים הנחוצים לצורך מילוי מחויבויותינו החוקיות.

4. העברות בינלאומיות של נתונים אישיים

לתשומת לבך, חלק מגורמי הצד השלישי האמורים לעיל עשויים להיות ממוקמים מחוץ לארץ שלך. לכן, ייתכן שהנתונים האישיים שלך יועברו לארצות שבהן לא מסופקת אותה רמת הגנה על נתונים אישיים, כמו בארץ שלך. במקרים מעין אלה, אנו מתחייבים:

 • ליישם נהלים הולמים לצורך ציות לחוקים המקומיים;
 • לאמץ אמצעי הגנה ארגוניים, טכניים ומשפטיים מתאימים על-מנת להבטיח רמת הולמת של הגנה על הנתונים האישיים המועברים;
 • ליישם, לפי הצורך ובהתאם לחוק החל, סעיפים חוזיים סטנדרטיים כפי שאומצו על-ידי הנציבות האירופית;
 • בהתאם לארץ שבה נמצא הצד השלישי המייבא, לנקוט אמצעים נוספים כגון הערכת ההשפעה של ההעברה.

5. למשך כמה זמן נשמור את הנתונים האישיים שלך

Sonova AG תשמור ברשותה את הנתונים האישיים שלך למשך תקופה קצרה ככל האפשר, הפרופורציונלית למשך הזמן הנדרש למילוי המטרות המתוארות בסעיף 2. לדוגמה, הנתונים האישיים הרלוונטיים לא יישמרו יותר אם תמחק את חשבונך או אם חובותינו החוזיות ימולאו. במקרה שהחוק החל או תקנה אחרת יחייבו תקופת שמירה ארוכה יותר, אנו נחיל את תקופת השמירה הארוכה יותר במטרה למלא אחר מחויבויותינו החוקיות.

הנתונים האישיים שלך המעובדים על-ידי קלינאי תקשורת יישמרו בהתאם לחוקים החלים. לקבלת מידע נוסף על תקופות השמירה הספציפיות שלו, פנה לקלינאי התקשורת שלך.

6. הזכויות החוקיות שלך

במסגרת האיסוף והעיבוד של הנתונים האישיים שלך, ובהתאם לחוק החל, ייתכן שיש לך זכות לבקש לגשת לנתונים האישיים שלך, לתקן ולמחוק אותם, או לאסור את עיבודם. בנוסף, תוכל להתנגד לעיבוד, לבקש לנייד את הנתונים ולמשוך את הסכמתך בכל עת. בהתאם לארץ שלך, ייתכן שעומדות לך זכויות נוספות כגון מתן הנחיות לגבי אופן העיבוד של נתונים אישיים לאחר מותו של נושא הנתונים. בכפוף ל-HIPAA ייתכן שגם יש לך זכות לבקש פירוט של מסירות הנתונים האישיים שלך, והזכות לקבל עותק מודפס של הודעה זו לאחר הגשת בקשה בכתב.

כדי לממש את זכויותיך, ניתן להשתמש בפרטי יצירת הקשר המופיעים בסעיף "כיצד ליצור איתנו קשר" להלן, או לפנות לקלינאי התקשורת שלך אם זכויותיך נוגעות לנתונים אישיים שעובדו לצורך שירות התמיכה מרחוק.

לתשומת לבך, המימוש של זכויות מעין אלה כפוף למגבלות הקבועות במסגרת החוק החל.

אם אתה סבור שעיבוד הנתונים האישיים שלך מפר את החוק החל, ניתן גם להגיש תלונה לרשות הפיקוח המקומית או לגורם הרגולטורי המתאים.

7. קישורים של גורמי צד שלישי ביישום לנייד

היישום לנייד עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים או לתוכן השייך לגורמי צד שלישי או שמקורו בהם, או קישורים לאתרי אינטרנט ותכונות במודעות כרזה או בפרסומות אחרות. Sonova לא חוקרת, מנטרת או בודקת קישורים חיצוניים אלה מבחינת דיוק, התאמה, תקפות, אמינות, זמינות או שלמות. לכן, שים לב שהיישום לנייד אינו מוסר כל נתון אישי לגורמי צד שלישי ולאתרי האינטרנט שלהם ושאנו לא אחראים בשום אופן לנתונים אישיים המעובדים על-ידם.

לדוגמה, זהו המצב בנוגע לכרטיסייה Health Resources (משאבי בריאות), שדרכה ניתן לגשת לרשימה של יישומי צד שלישי בתחום הבריאות, שלפיכך אינם בתחום אחריותה של Sonova.

8. כיצד ליצור איתנו קשר

לשאלות בנוגע להודעת פרטיות זו, או לעיבוד הנתונים האישיים שלך, ניתן לפנות אל צוות פרטיות הנתונים שלנו, בכתובת privacy@sonova.com.