תמיכה ביישום Phonak Remote

קישוריות ישירה

כיצד לחבר את Audéo B-Direct מבית Phonak ליישום Phonak Remote