צפייה ולימוד

iPhone

כיצד לחבר את מכשירי השמיעה ל-iPhone

 

כיצד לחבר מכשירי שמיעה נטענים ליישום myPhonak ב-iPhone

 

כיצד לחבר מכשירי שמיעה שאינם נטענים ליישום myPhonak ב-iPhone

 

Android Smartphone

כיצד לחבר את מכשירי השמיעה ל-Android

 

כיצד לחבר מכשירי שמיעה נטענים ליישום myPhonak ב-Android

 

כיצד לחבר מכשירי שמיעה שאינם נטענים ליישום myPhonak ב-Android

 

Hearing aid accessories

כיצד להתקין את TV Connector

 

כיצד להשתמש ב-Phonak PartnerMic™‎

 

כיצד להשתמש ב-Roger Select

 

myPhonak app

כיצד לחבר מכשירי שמיעה נטענים ליישום myPhonak ב-iPhone

 

כיצד לחבר מכשירי שמיעה נטענים ליישום myPhonak ב-Android

 

כיצד לחבר מכשירי שמיעה שאינם נטענים ליישום myPhonak ב-iPhone

 

כיצד לחבר מכשירי שמיעה שאינם נטענים ליישום myPhonak ב-Android

 

כיצד להגדיר את יישום myPhonak לתמיכה מרחוק

 

כיצד להגדיר את יישום myPhonak עבור "יומן שמיעה"

 

כיצד להשתמש ב"מכשירי השמיעה שלי" ביישום myPhonak

 

פתרון בעיות בהגדרות Bluetooth של יישום myPhonak ב-Android

 

פתרון בעיות קישוריות של יישום myPhonak ב-Android

 

פתרון בעיית שירותי מיקום באפליקציית MyPhonak ב-Android

 

פתרון בעיית הגדרת Bluetooth ב-iPhone

 

פתרון בעיית קישוריות לאפליקצית MyPhonak ב iPone

 

Care and maintenance

מכשיר שמיעה עם רסיבר בתעלת האוזן (RIC)

כיצד לנקות מכשיר שמיעה עם מקלט RIC

כיצד להחליף את הכיפה

כיצד להחליף את מסנן השעווה CeruShield של המקלט

כיצד להחליף את ה-CeruStop באוזניה מותאמת אישית

 

מכשיר שמיעה מאחורי האוזן (BTE)

כיצד לנקות מכשיר שמיעה עם אוזנייה 

כיצד לנקות מכשיר שמיעה עם צינורית דקה

 

מכשיר שמיעה תוך אוזני (ITE)

כיצד לנקות מכשיר שמיעה מותאם אישית