תמיכה ב-Phonak Virto™ Marvel וב-Virto™ M-Titanium

טיפול וניקוי

כיצד לנקות מכשיר שמיעה תוך אוזני