תמיכה ב-CROS I

מדריך למשתמש

הורדות אחרות

Care and Cleaning

How to clean a hearing aid with an earmould 

How to clean a hearing aid with a slim tube

How to clean a custom hearing aid