סרטוני הוראות ל-Roger™ Clip-On Mic

כיצד להתחיל

שימוש יומיומי

כיצד לחבר מיקרופון

כיצד להשתיק מיקרופון

כיצד להאזין לטלוויזיה


כיצד להאזין לטלוויזיה עם מתאם cinch