Phonak Virto™ Marvel

שאלות נפוצות

מה אורך חיי הסוללה של Virto M-312?

אורך חיי הסוללה תלוי בתדירות ובמשך הזמן של השימוש במכשירי השמיעה להזרמת מדיה, בנוסף לחומרת ליקוי השמיעה. האדם הממוצע ייהנה משישים שעות שימוש מסוללה אחת בגודל 312. מספר זה מחושב על סמך שש עשרה שעות שימוש ביום עם שמונה שעות של AutoSense OS™ 3.0, ארבע שעות של הזרמת Bluetooth וארבע שעות של שימוש ב-TV Connector. ללא כל הזרמה אלחוטית, המשתמש ייהנה מ-83 שעות סוללה מסוללה אחת בגודל 312 (בערך שבוע עם זמן שימוש ממוצע של 12 שעות ביום).

איך מנקים את מכשירי השמיעה Virto Marvel?

כדי לנקות את מכשירי השמיעה יש להסיר אותם מהאוזן ולנגב באמצעות מטלית נקייה ויבשה או מגבון C&C. פתחו את דלת תא הסוללות, הפכו את מכשיר השמיעה כך שתא הסוללות פונה כלפי מטה והשתמשו במברשת קטנה עם שערות רכות כדי לנקות את הלחצן, את פתחי המיקרופון ואת תא הסוללות ולהסיר אבק ולכלוך. כאשר מכשירי השמיעה לא בשימוש יש להשאיר את דלת תא הסוללות פתוחה כדי לאפשר אוורור של המעגלים הפנימיים ולחסוך בחיי הסוללה. במידת הצורך יש להחליף באופן סדיר את הפילטרים כדי להבטיח שהצלילים יוכלו לצאת ממכשיר השמיעה. אפשר לאחסן את מכשירי השמיעה לאורך הלילה בקופסא או בערכת ייבוש מיוחדת.

האם מכשירי שמיעה Virto Marvel עמידים בפני מים?

בעוד ש-Virto M-Titanium ו-Virto M-10 NW O בעלי דירוג IP68, מכשירי השמיעה Virto Marvel אינם עמידים בפני מים ויש להסיר אותם לפני מקלחת, אמבטיה, שחייה או כל פעילות אחרת שעלולה לחשוף את מכשירי השמיעה למים או להרבה לחות.

האם ניתן לטעון מחדש את Virto Marvel?

לא, כל דגמי Virto Marvel משתמשים בסוללות אבץ-אוויר.

האם יש ל-Virto Marvel אפשרות T-coil לשימוש בחדר עם חיבור מתאים?

אפשרויות T-coil זמינות בכל דגמי Virto Marvel מלבד Virto M-312 אלחוטי.

מכשיר השמיעה לא עובד, מה אפשר לעשות?

אם מכשיר Virto Marvel לא עובד, ראשית יש להסיר את הסוללה ולהכניס סוללה חדשה. יש להמתין לפחות שלוש דקות לאחר הסרת המדבקה לפני הכנסתה למכשיר השמיעה. לאחר מכן, יש להחליף את הפילטר לאחר ביצוע פעולות אלו, אם מכשיר השמיעה עדיין לא עובד, יש לפנות לקלינאי תקשורת לפתרון הבעיה.

כיצד אפשר לענות לשיחות טלפון בעזרת הלחצן על גבי ה-Virto M-312?

לחיצה מהירה על הלחצן על כל אחד ממכשירי השמיעה תענה לשיחה נכנסת. כדי לדחות שיחה, יש ללחוץ ולהחזיק את הלחצן לחוץ למשך לפחות שתי שניות. אפשר לעשות זאת בעזרת הלחצן על כל אחד ממכשירי השמיעה.

היכן נמצאת אנטנת Bluetooth ב-Virto M-312?

אנטנת Bluetooth בדגם Virto M-312 האלחוטי ממוקמת כולה בתוך מכשיר השמיעה.

האם זה בטיחותי שאנטנת Bluetooth נמצאת בתוך האוזן?

כמות האנרגיה בתדרי רדיו שאליה נחשף הגוף היא כל כך נמוכה שלא צפויים סיכונים.

האם צריך לבצע התאמה של טלפון סלולרי עם מכשירי השמיעה?

תהליך התאמה של Virto M-312 עם טלפון או עם התקן Bluetooth אחר כלשהו נדרש רק לצורך ביצוע שיחות טלפון, הזרמת מדיה וביצוע כוונונים באמצעות יישום myPhonak. 

כיצד מופעל מצב התאמת Bluetooth ב-Virto Marvel M-312?

כדי להפעיל את מצב התאמת Bluetooth ב-Virto M-312, יש לפתוח ולסגור את דלת תא הסוללות. מצב ההתאמה יופעל למשך שלוש דקות.

האם יש ל-Virto M-312 מצב טיסה?

כן, כדי להפעיל מצב טיסה יש לפתוח את דלת תא הסוללות של מכשיר השמיעה, ולאחר מכן ללחוץ ולהחזיק את הלחצן למשך שבע שניות תוך כדי סגירת דלת תא הסוללות. במצב טיסה, מכשיר השמיעה יפעל באופן רגיל, אך לא יוכל להתחבר להתקן Bluetooth מותאם או להזרים ממנו. כדי לצאת ממצב טיסה, יש לפתוח ולסגור את דלת תא הסוללות. 

אילו יישומי Phonak תואמים ל-Virto M-312?

Virto Marvel תואם ליישום myPhonak וליישום myCall-to-Text, ואפשר להשתמש בו כדי להזרים מאלפי יישומים נוספים של צד שלישי.

כמה רחוק יכולים להיות מכשירי השמיעה ממיקרופון Roger?

מרחק ההזרמה תלוי במספר גורמים, כולל עד כמה עמוק ה-Virto M-312 ממוקם בתוך האוזן, באיזה מיקרופון Roger משתמשים, ובסביבה שבה משתמשים במיקרופון Roger. Roger יזרים תמיד למרחק גדול יותר בתוך מבנים הודות להחזרה של האות מהקירות.

כבר יש לנו מיקרופון Roger, האם אפשר להשתמש בו עם Virto M-312 החדש?

כן, Virto M-312 תואם לכל המיקרופונים של Roger הקיימים. ייתכן צורך להתקין תוכנה נוספת במכשירי השמיעה. פנו אל קלינאי תקשורת כדי לקבל עזרה.

 

Phonak Virto™ M-Titanium

שאלות נפוצות

האם מכשירי שמיעה Virto M-Titanium עמידים בפני מים?

בעוד ש-Virto M-Titanium בעל דירוג IP68, מכשירי השמיעה אינם עמידים בפני מים ויש להסיר אותם לפני מקלחת, אמבטיה, שחייה או כל פעילות אחרת שעלולה לחשוף את מכשירי השמיעה למים או להרבה לחות.

איך מנקים את מכשירי השמיעה Virto M-Titanium?

כדי לנקות את מכשירי השמיעה יש להסיר אותם מהאוזן ולנגב באמצעות מטלית נקייה ויבשה או מגבון C&C. יש להשתמש במברשת קטנה עם שערות רכות כדי לנקות את הלחצן, את פתחי המיקרופון ואת תא הסוללות ולהסיר אבק ולכלוך. כאשר מכשירי השמיעה לא בשימוש יש להשאיר את דלת תא הסוללות פתוחה כדי לאפשר אוורור של המעגלים הפנימיים ולחסוך בחיי הסוללה. במידת הצורך יש להחליף באופן סדיר את הפילטרים כדי להבטיח שהצלילים יוכלו לצאת ממכשיר השמיעה. אפשר לאחסן את מכשירי השמיעה לאורך הלילה בקופסא או בערכת ייבוש מיוחדת.

האם ניתן לטעון מחדש את Virto M-Titanium?

לא, ב-Virto M-Titanium נעשה שימוש בסוללות אבץ-אוויר ניתנות להחלפה.

האם אפשר להשתמש במיקרופון Roger™‎ עם Virto M-Titanium?

ישנם דגמים של Virto M-Titanium אשר תואמים עם מיקרופונים של Roger ומשתמשים במקלט חיצוני. למידע נוסף, יש לפנות לקלינאי תקשורת. 

האם אפשר לכוונן את מכשירי השמיעה מסוג Virto M-Titanium בעזרת יישום myPhonak?

לא, Virto M-Titanium לא תואם Bluetooth ואין אפשרות להשתמש בהם עם יישום myPhonak.

האם יש הזרמת Bluetooth עם Virto M-Titanium?

לא, אין ל-Virto M-Titanium יכולות הזרמת Bluetooth.